Zideris is onderdeel van Stichting De Opbouw te Utrecht. De missie van De Opbouw is om zorg te verlenen aan ouderen, jeugd met een ingewikkelde hulpvraag en mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit onze overtuiging dat wij ‘hulp aan iedereen die dat nodig heeft’ bieden, zetten onze medewerkers zich elke dag met hart en ziel in om mensen een zinvol bestaan te bieden.

De Opbouw is verdeeld over zes zorgorganisaties. Samen verlenen wij zorg en ondersteuning aan meer dan 6.400 mensen. Het Concernbureau van De Opbouw is ondersteunend aan onze zorginstellingen en faciliteert bedrijfsvoeringaspecten, bijvoorbeeld op het gebied van Bouw & Vastgoed en ICT. Ook is de Raad van Bestuur gehuisvest in Utrecht.

Andere zorgorganisaties binnen De Opbouw zijn: