Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten over vertrouwelijke zaken. Dingen waarvan je niet wilt dat iedereen ze weet, of die je niet goed tegen iemand durft te vertellen. In die gevallen kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Zideris werkt samen met drie nieuwe cliëntenvertrouwenspersonen. De cliëntenvertrouwenspersoon noemen we ook wel CVP.

Met de start van de Wet zorg en dwang, heeft elke organisatie in de ouderen- of gehandicaptenzorg een Wzd-cliëntenvertrouwenspersoon toegewezen gekregen van het Zorgkantoor.

 

Wat doet de CVP

De CVP ondersteunt bij vragen, problemen of klachten over de zorg.

Wanneer je het niet eens bent met de zorg die Zideris geeft of wil geven, dan bespreek je dit meestal eerst met iemand van  Zideris. Kom je er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de CVP.

  • De CVP kan helpen om het probleem helder te krijgen.
  • De CVP kan vertellen wie je verder kan helpen.
  • De CVP kan helpen om het gesprek met Zideris te voeren. Zij kan ondersteunen bij gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • De CVP kan ondersteunen bij een klacht.

De CVP is niet in dienst van Zideris. Zij is onafhankelijk. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

De CVP komt regelmatig op woon-, en dagbestedingslocaties.

Onvrijwillige zorg - De Wet zorg en dwang 

Soms wil Zideris zorg geven waar de cliënt of de vertegenwoordiger zich tegen verzet. Dat heet onvrijwillige zorg. De onvrijwillige zorg is geregeld in de Wet zorg en dwang. Deze zorg is nodig voor de veiligheid van de cliënt of van anderen. Met onvrijwillige zorg voorkomen we ernstig nadeel voor de cliënt of voor anderen.

Een voorbeeld van onvrijwillige zorg is dat een cliënt een bepaald dieet moet volgen, terwijl de cliënt of de vertegenwoordiger dat niet wil. Een ander voorbeeld is dat een cliënt niet naar buiten mag, iemand niet mag bellen of als iemand niet op bezoek mag komen.

Hoe kan de CVP helpen bij onvrijwillige zorg of andere vragen over de zorg?

De CVP luistert en kan informatie en uitleg geven over de rechten van de cliënt en de vertegenwoordiger.

Hoe kom ik in contact met de CVP?

  • Je kunt de CVP spreken als zij op bezoek komt
  • Je kunt een mail sturen of bellen

 

Chantal Willemsen is CVP van Zorgstem

Locatie: Rhenen 

c.willemsen@zorgstem.nl

Telefoonnummer: 06 288 380 60

 

Ingrid Drost is CVP van Zorgstem

Locatie: Veenendaal

i.drost@zorgstem.nl

Telefoonnummer: 06 256 449 11

 

Sabrina Scalzotto is CVP van Zorgbelang

Locatie:  Wageningen

sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl

Telefoonnummer: 06 304 568 93

 

Rahma Gaznay is CVP van Zorgstem

Locaties: Bilthoven, Mijdrecht, Huis ter Heide en Bosch en Duin  

r.gaznay@zorgstem.nl

Telefoonnummer: 06 256 448 97

 

Dianne Middelburg is CVP van Zorgbelang

Locatie: Epe

diannemiddelburg@zorgbelangcvp.nl

Telefoonnummer: 06 820 640 12

 

 

Cliëntenversie CVP

De versie voor cliënten waar alle informatie over de
cliëntenvertrouwenspersoon in staat vind je hier.