Als kleinschalige organisatie nemen we duurzame beslissingen waar dat kan. Vooral als het gaat om vastgoed en facilitair, is duurzaamheid een factor bij het maken van keuzes. Op woningen, dagbestedingslocaties en op de kantoren dragen medewerkers dagelijks hun steentje bij. Zij zijn zich bewust van energieverspilling en verspilling van middelen en gaan daar zuinig mee om. Dit uit zich onder andere in het niet onnodig laten branden van verlichting, tot het verzamelen van plastic voor de dagbestedingslocatie Uniplastic. Bij Uniplastic maken ze nieuwe producten van ingezameld plastic.

Vastgoed

  • Bij elk nieuw bouwproject wordt gekeken hoe we duurzaam kunnen bouwen. Bij het (ver)bouwen van De Hucht in Wageningen, Hollandia in Veenendaal en de Bantuinweg in Rhenen zijn installatiesystemen aangebracht die uitgaan van een warmte-koude-opslag (WKO). Dit betekent dat we koel water van 18 graden uit de grond halen, dat we in de winter gebruiken om te verwarmen en in de zomer om te koelen. Hierdoor besparen we veel gas.
  • Op verschillende gebouwen liggen zonnepanelen, waardoor we bezuinigen op elektra.
  • Voor de nieuwbouw aan de Cuneraweg in Rhenen wordt onderzocht of het mogelijk is om helemaal af te stappen van het gebruik van gas, door warmtepompen te introduceren in het verwarmingssysteem.
  • Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de landelijke BENG-norm (bijna energie neutrale gebouwen.

Facilitair

  • Bij het vervangen van meubilair en dergelijke, wordt rekening gehouden met zoveel mogelijk hergebruik.
  • Binnen Zideris wordt op alle locaties¬† afval gescheiden.
  • Bij het onderzoek naar een nieuwe leverancier van maaltijden, een aantal jaren geleden, is bewust gekozen voor de samenwerking met Huuskes. Zij hebben een helder duurzaamheidsbeleid met duidelijk omschreven werkwijzen.
  • In de wasserij van Zideris wordt gewerkt met producten en apparatuur van Diversey. Dit bedrijf heeft al jaren ervaring met duurzaamheidsbeleid.
  • De schoonmaak van Zideris wordt voor het grootste deel verzorgd door Asito. Ook zij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel.