Wij vinden het belangrijk dat je beslissingen neemt over je eigen leven. Dat jij aangeeft bij jouw begeleider of vertegenwoordiger wat jij nodig hebt. Soms is het best moeilijk om zelf keuzes te maken. Als dat niet goed lukt, kunnen anderen ook beslissingen namens jou of voor jou nemen.

Dat kan bijvoorbeeld je begeleider of je vertegenwoordiger zijn. Degene die beslissingen voor jou neemt, moet dit wel aan jou vertellen. Ook via de cliëntenraad kan je meepraten en meebeslissen.

Cliëntenraden

In de cliëntenraad praten en denken cliënten en vertegenwoordigers met ons mee. Dat kan via een van de lokale cliëntenraden en via de centrale cliëntenraad (CCR). De lokale cliëntenraden bespreken dingen die op een bepaalde locatie of in een specifieke plaats spelen. De centrale cliëntenraad heeft medezeggenschap over onderwerpen die voor heel Zideris gelden. We vertellen je op deze pagina graag meer over onze cliëntenraden.

Ondernemingsraad (OR)

Medewerkers van Zideris hebben ook zeggenschap over onze organisatie. Daarvoor hebben we een ondernemingsraad (OR). De OR bestaat uit medewerkers die voor de belangen van alle andere medewerkers opkomen. Zij praten ook met de directeur over belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. Ze denken mee met de organisatie en geven de directie ook advies. Over sommige onderwerpen beslist de OR mee.