Zideris is een eigenzinnige organisatie. Onze medewerkers zijn allemaal professionals, die jou graag willen helpen om alles uit het leven te halen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom werken we heel nauw samen. Met jou, met je familie, je vrienden en iedereen die een belangrijke rol speelt in jouw leven. Zo weten we zeker dat alles wat we doen past bij de manier waarop jij je leven wil leiden, en dat we een zinvolle bijdrage leveren aan jouw levensgeluk. 'Eigen' en 'zinnig' dus!

Een eigenzinnige organisatie

Bij Zideris gaan de mensen die onze ondersteuning nodig hebben altijd voor. Daarom ziet ons organogram er ook een beetje anders uit. Het bestuur staat onderaan, en de mensen die onze ondersteuning nodig hebben staan helemaal bovenaan.

Ons organogram

Dit organogram geeft een overzicht van de diverse clusters met daarbij een onderverdeling naar woningen, dagbestedingslocaties en ambulante begeleiding (begeleiding thuis)

Het organogram hierboven geeft duidelijk inzicht in de organisatiestructuur van Zideris, met de diverse stafafdelingen, het MT en ondersteunende diensten

Ons managementteam

Ons managementteam maakt graag met jou kennis. Directeur Rob van Zwieten, Manager Organisatieondersteuning Marie-Claire van den Akker, Business Controller Hans Brink, Directiesecretaris Esther Snabel en Manager Behandeling Suzanne Blokker vormen samen het managementteam. Aangenaam!

Onze meerjarenstrategie

Met onze meerjarenstrategie hebben we thematisch onze koers uitgezet voor de komende jaren. Deze strategie bepaalt wat onze ambities zijn. Het thema van onze nieuwe meerjarenstrategie is 'Eigenzinnig verbonden'. Dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. We geloven namelijk heel erg in 'samen'. Relaties geven het leven veel kleur. Ze maken het leven écht plezierig en dragen sterk bij aan je levensgeluk. Mensen die begeleiding nodig hebben, vinden het bouwen aan en onderhouden van relaties soms best lastig. Wij helpen daarbij door leuke, plezierige en inspirerende verbindingen tussen mensen tot stand te brengen, het liefst midden in de samenleving. Naast 'samen', vinden we 'eigen' ook heel belangrijk. Je mag je eigen keuzes maken en we willen dat je je kunt ontwikkelen op een manier die bij jou past. Daarnaast is 'zinnig' natuurlijk ook een belangrijk sleutelwoord. We vinden dat alles wat we voor je doen, zinvol moet zijn, in de zin dat het moet bijdragen aan jouw welzijn. 'Eigenzinnig verbonden', dus!