Wij willen de mensen die wij ondersteunen de beste zorg geven die er is. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we voortdurend de kwaliteit van onze zorg in de gaten houden en waar nodig verbeteren.

Kwaliteitsrapport

Kwaliteit is een heel belangrijk onderwerp voor ons. We werken er elke dag hard aan, en zijn trots op de resultaten van ons werk. Wil je graag zien hoe het ervoor staat met de kwaliteit binnen Zideris? Download dan ons meest recente kwaliteitsrapport:

Het volledige rapport

Clientversie kwaliteitsrapport
Voor cliënten hebben we een cliëntversie gemaakt:

HKZ-certificaat

Sinds december 2007 beschikken we over het HKZ-certificaat. Dit certificaat laat zien dat we onze zaken goed op orde hebben. Het bewijst dat we de mensen die we ondersteunen altijd centraal stellen, en dat we voortdurend en gestructureerd de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening verbeteren. Elk jaar worden we opnieuw getest door een onafhankelijk bureau. Dit bureau controleert of we nog steeds aan alle hoge normen voldoen, want alleen dan krijgen we het certificaat.

Interne audits

Natuurlijk controleren we ook zelf of we ons nog aan alle gemaakte afspraken houden. Dat doen we met ons interne auditteam. In dit team zitten medewerkers uit alle lagen en afdelingen van de organisatie. Zij controleren of we nog voldoen aan alle eisen die we gesteld hebben. Ze praten met medewerkers en controleren niet alleen of we de gemaakte afspraken nog wel nakomen, maar ook of die afspraken nog wel werken in de dagelijkse praktijk. De resultaten uit deze interne onderzoeken leveren goede verbeterpunten op.

Ben ik tevreden?

We meten hoe tevreden onze cliënten zijn met de Ben Ik Tevreden vragenlijst.