Op 1 januari 2020 is de Wet van zorg en dwang in werking getreden. Deze wet gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie.

De Wet zorg en dwang beschermt de vrijheid van cliënten om het eigen leven in te richten en regelt dat de cliënt de zorg krijgt waar hij/zij het mee eens is. Alleen als het echt niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast. Dit is dan om ernstig nadeel te voorkomen, voor de cliënt of zijn omgeving. De wet regelt wanneer, waarom en hoe de cliënt onvrijwillig zorg krijgt. En dat onvrijwillige zorg, waar het kan, zo snel mogelijk wordt afgebouwd en gestopt.

In de folder 'Leven in vrijheid' geven we uitleg over de Wet zorg en dwang.

Stappenplan

De wet regelt dat cliënten alleen zorg en/of ondersteuning krijgen die in het persoonlijk plan is opgenomen, dit geldt ook voor eventuele onvrijwillige zorg. Om onvrijwillige zorg in het persoonlijk plan op te nemen moet het stappenplan worden doorlopen. Hieronder treft u het stappenplan.