We willen graag dat alle mensen die we ondersteunen het fijn hebben bij ons. Daarom vinden we het heel belangrijk dat jouw stem wordt gehoord. Dat kan natuurlijk tijdens de woon- en werkbijeenkomsten die we op de locaties organiseren. Daarnaast kennen we bij Zideris de lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. Graag leggen we uit wat ze doen en hoe jij als cliënt of verwant mee kunt doen.

Lokale cliëntenraden

Er zijn zeven lokale cliëntenraden binnen Zideris. De lokale cliëntenraad praat mee en denkt mee over dingen die op een bepaalde locatie of in een specifieke plaats spelen. Dat kan als cliënt of als cliëntvertegenwoordiger. De lokale cliëntenraad kaart tijdens een vergadering zaken aan bij de clustermanager en denkt na over mogelijke verbeteringen. Je vindt lokale cliëntenraden voor:

  • Cliëntenraad De Bilt
  • Cliëntenraad De Ronde Venen
  • Cliëntenraad Epe
  • Cliëntenraad Rhenen
  • Cliëntenraad Veenendaal
  • Cliëntenraad Wageningen
  • Cliëntenraad Zeist

Centrale Cliëntenraad

Meepraten, meedenken en meebeslissen over onderwerpen die voor heel Zideris gelden. Dat is in het kort wat onze centrale cliëntenraad doet. De centrale cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van mensen die in de lokale cliëntenraden actief zijn. Cliënten, maar ook hun verwanten of vertegenwoordigers dus. Ingrid Verlaan is de waarnemend voorzitter van de centrale cliëntenraad.

Je bereikt de Centrale Cliëntenraad via dit mailadres:
  cliëntenraad@zideris.nl


Lid worden van de cliëntenraad

Als je ondersteuning van ons krijgt, kun je ook lid worden van een lokale cliëntenraad. Ook ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen lid worden. Wil jij lid worden van een cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar de cliëntenraad.

Milou was er bij....
Ieder jaar wordt er een inspiratiedag georganiseerd. Zideris vlogster Milou was er dit jaar bij. Ze vertelt over de cliëntenraad en laat verschillende zorgtechnologieën, zoals de CRDL, zien. Ze doet zelfs even een dansje met zorgrobot Zora. Kijk je mee?