Woensdag 18 februari jl. was het zover voor achttien van onze cliënten in Epe. Deze cliënten, die wonen op de locaties Dijkhuis, Springplank en Jagerskamp werden gevaccineerd door de huisartsen van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) met het BioNTech/Pfizer-vaccin. 

Een moment, waar zolang naar is uitgekeken. Na de vaccinaties werd er een klein feestje gevierd met een lekker stuk taart.

Soepel verlopen prikochtend
Dagbestedingslocatie ’t Schip was deze ochtend speciaal ingericht als priklocatie. Voor cliënten was het soms toch een spannend moment. Begeleiders en prikteam wisten er toch een ontspannen sfeer van te maken. De prikochtend is super verlopen! Het team van Zideris Epe bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie van deze prikochtend. Speciale dank hierbij gaat uit naar het prikteam van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG)! Wij kijken na deze soepel verlopen prikochtend met vertrouwen uit naar de tweede vaccinatieronde. Deze vindt plaats over vier weken.


Foto Pfizer: Reuters

Afbeeldingen