Net als iedere andere zorgorganisatie in Nederland wordt alles ingezet om voor die collega’s en cliënten die dat willen zo snel mogelijk in aanmerking te laten komen voor vaccinatie. Binnen onze ouderenzorgorganisaties (VVT) De Brug, De Bilthuysen en Lyvore zijn de eerste collega’s inmiddels gevaccineerd. De Opbouw blijft zich inzetten dat ook de collega’s van de zorgorganisaties (VG) Zideris en Prinsenstichting zich kunnen melden bij een van de vaccinatie locaties.  

Vaccinatie cliënten
Er is deze week een pilot gestart bij een twaalftal zorgorganisaties om cliënten te vaccineren. De verwachting is dat spoedig daarna (op 25 januari wordt het Pfizer vaccin geleverd aan de VVT organisaties) andere zorgorganisaties kunnen starten met vaccineren. Zo ook wij. We bereiden ons zo goed mogelijk voor en staan in de startblokken om te mogen vaccineren. Dit doen we uiteraard in nauwe samenwerking met VWS, brancheverenigingen, veiligheidsregio’s, GGD-en, en de huisartsen van onze cliënten.

Ouderenzorg De Brug, De Bilthuysen en Lyvore
Vanuit onze VVT (ouderenorganisaties) hebben we deze week brieven (en mails) met uitnodigingen en toestemmingsformulieren verstuurd aan cliënten en/of diens wettelijk vertegenwoordig(st)er om zodra het kan en mag alle cliënten zo spoedig mogelijk te laten vaccineren. Een flinke operatie waarmee we gestart zijn.  Alle bewoners vallend onder onze specialist ouderengeneeskunde vaccineren we zelf. Bewoners die nog onder de regie van de huisarts vallen worden door de huisarts zelf gevaccineerd. Natuurlijk faciliteren we dit proces optimaal zodat iedereen zo spoedig mogelijk kan worden ingeënt.

Zorgorganisatie VG Zideris en Prinsenstichting
Het beleid inzake de groep die als eerste gevaccineerd zou worden is door het ministerie veranderd. Inmiddels is besloten dat niet de collega’s maar cliënten als eerste gevaccineerd worden. Alles is en wordt in gang gezet om cliënten te kunnen vaccineren. Daarin zoeken we de samenwerking met de huisartsen van cliënten voor de vaccinaties of vragen we de huisartsen om toestemming om zelf te vaccineren. De cliënten die onder onze eigen artsen (AVG) vallen worden door onszelf ingeënt.

Vanzelfsprekend blijven we (raad van bestuur en directeuren) inzetten om ervoor te zorgen dat ook de collega’s van de VG zo snel als mogelijk in aanmerking kunnen  komen voor een vaccin.

Op moment dat we kunnen beschikken over vaccins staan we klaar om te vaccineren!