Op 19 november 2019 vindt de jaarlijkse studiemiddag, georganiseerd door het Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling (LNEO), plaats bij Zideris in Rhenen.

Het thema van deze middag is: Trauma en emotionele ontwikkeling bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Dit thema is een belangrijk onderwerp is voor hulpverleners die met deze doelgroep werken. Trauma heeft grote gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling en de geestelijke gezondheid van personen met een verstandelijke beperking en voor hun omgeving.

In het werkveld is er groeiende praktische en wetenschappelijke kennis over risicofactoren, herkenning, bejegening, diagnostiek en behandeling van trauma. Reden genoeg dus om met het oog op adequate hulpverlening stil te staan bijĀ  de vraag hoe trauma en emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking met elkaar in verband staan.

LNEO wil graag bijdragen aan deze groei en heeft er daarom dit jaar voor gekozen een studiemiddag te organiseren over de relatie tussen trauma en emotionele ontwikkeling

Ruim vijftig deelnemers, waaronder psychologen, vak- en speltherapeuten, verpleegkundigen, sociotherapeuten, begeleiders en andereĀ  professionals werkzaam bij Zideris en andere zorgorganisaties, laten zich op deze
dag bijpraten over dit onderwerp door de sprekers Anne Versluis en Carina van Kregten. Ook de praktijk komt aan de orde. Er worden diverse workshops gegeven.