Twee leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting de Opbouw, de heer Groenendijk en mevrouw Beltman, hebben op woensdagmiddag 20 november 2019 een bezoek gebracht aan Zideris. Dit bezoek vond plaats in het kader van de zogeheten Miniaturen, waarbij elke werkmaatschappij twee keer per jaar wordt bezocht door leden van de RvT. Doel van deze bezoeken is onder meer op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen binnen deze organisaties.
 
Er was een programma samengesteld met als centraal thema: 'Verbinding'.

Ontvangst bij Zideris

Na welkom te zijn geheten bij Zideris door Bernadette Ottenschot, Directeur a.i., vertrok het gezelschap naar de nieuwe Zideris woonlocatie aan de Bantuinweg. Daar werden de leden van de Raad van Toezicht rondgeleid door Louis Dibbets (Manager vastgoedontwikkeling en –beheer) en Miranda van Doorn (Clustermanager).

Ontmoeting en verbinding bij woonlocatie De Bantuin
Louis en Miranda gaven aan de hand van diverse voorbeelden aan dat de woonlocatie aan de Bantuinweg gericht is op ontmoeting en verbinding van de cliënten met elkaar en met de directe omgeving. Zo is het gebouw ingericht met diverse ontmoetingsruimtes.

Ook is de woonlocatie gevestigd in een kleine en rustige gemeenschap, met sterke sociale verbanden. Maar daarnaast staat de woonlocatie te midden van de hectiek van de directe omgeving. De toekomstige bewoners weten zich dus enerzijds veilig en geborgen als onderdeel van hun eigen samenleving, maar aan de andere kant is de normale samenleving voor de bewoners tóch heel nabij en toegankelijk. De buitenwereld is immers hun directe omgeving. Daar kunnen zij werken, recreëren en hun sociale contacten hebben.
De bewoners kunnen zich dus verbinden met de omgeving als ze dat willen.

Verbinding door de kracht van Gentle Teaching
Na de rondleiding werd bij Zideris verder gepraat over verbinding. Eerst lichtte de Zideris werkgroep Bantuinweg (vertegenwoordigd door o.a. Mieke de Ruiter, Petra Wijna, Nellie Dirks en Mark van der Geijs) toe op welke wijze Zideris de cliënten, hun ouders / vertegenwoordigers, collega's en andere doelgroepen vanaf de start bij het woonproject 'De Bantuin' hebben betrokken en geïnformeerd.
Marco de Pijper, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, haakte hierop aan. Hij vertelde onder meer over het proces van alle bouwprojecten die bij Zideris lopen en hoe de clëntenraad hierbij vanaf het begin betrokken wordt. Continu wordt de verbinding gezocht.

Vervolgens vertelden Yvonne Haenen, senior Beleidsmedewerker en Trainer Gentle Teaching, en Jenny Joossen, Clustermanager binnen Zideris. mede aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden, over verbinding door de unieke kracht van Gentle Teaching – onze grondhouding en methodiek.

De heer Groenendijk en mevrouw Beltman lieten weten het een inspirerende middag te vinden. 
Nadat de leden van de RvT een terugkoppeling van hun ervaringen en bevindingen aan Bernadette Ottenschot gaven, werd deze middag afgesloten.