In deze serie verhalen nemen we jullie iedere keer mee in een werkdag van een collega. Deze keer Ellen Beverdam, normaal werkzaam als Manager Behandeling, maar in coronatijd voornamelijk  actief als lid van het Zideris Corona Regieteam.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Meestal begin ik mijn werkdag tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Wassen, aankleden, telefoon checken en mijn laptop opstarten behoren tot mijn vaste dagelijkse rituelen. Samen met het drinken van een kop koffie uiteraard. Daarna ga ik vaak direct in overleg.”

“Een groot deel van mijn dag bestaat uit het vergaderingen en overleggen met collega’s uit diverse clusters, het corona regieteam, het corona klankbordteam, Communicatie en P&O.  Ook ben ik aanwezig bij diverse online bijeenkomsten met de GGD, VGU (voor corona, maar ook in het kader van de Wet Zorg en Dwang) en ketenpartners.”

“Corona voelt bijna als een dubbele baan. Vaak zit ik al meteen ‘s ochtends in overleg en als ik niet oppas gaat dat non stop tot een uur of 6/7 door met amper tijd voor iets anders. Echt afsluiten blijft lastig. De telefoon blijft meestal binnen handbereik in verband met appjes van collega’s. Ik probeer ’s avonds minder op mijn telefoon te kijken.

Wat vind je leuk aan jouw werk in tijden van corona?

“Het geeft me een positief gevoel als ondanks de moeilijke omstandigheden waarmee we allemaal te maken hebben (werken op afstand, de maatregelen, de zorg om cliënten) het lukt om goed samen te werken. Nog mooier vind ik het als dit samenwerken een merkbaar positief resultaat oplevert. Het inrichten van de teststraat is daar een mooi voorbeeld van.”

“Ook online sollicitatiegesprekken die positief verlopen, het opstarten van de klankbordgroep corona, de samenwerking tussen Beleid, HR en Communicatie bij het tot stand komen van de corona updates en de FAQ met cliënten via Teams na een persconferentie, zijn andere leuke aspecten aan mijn werk.”  

Wat merk je van het coronavirus in jouw dagelijkse werkzaamheden?

“Het werken volgens coronaprotocollen blijft spannend. Dat past namelijk niet zo bij de aard van ons werk, maar is nu wel noodzakelijk als het gaat om infectiepreventie. Het blijft moeilijk om te constateren dat het ons niet gelukt is om kruisbesmettingen te voorkomen en dat de gevolgen van het coronavirus voor een deel van onze cliënten verschrikkelijk zijn.”

“ Het thuiswerken vergt ook aanpassing. Ik mis het relationeel contact op kantoor; de korte snelle contacten waarin ik snel even iets kan horen, regelen of delen. Daarom denk ik regelmatig na over andere manieren van het in contact zijn met elkaar om ervoor te zorgen dat ik geen dingen mis, dat ik collega’s voldoende ‘in beeld’  heb et cetera. Corona vergt veel tijd en aandacht. Naast het bijhouden van alle ontwikkelingen om te kijken wat er eventueel aangepast moet worden in onze protocollen, moet ook het ‘gewone’ werk doorgaan.”  

Wat mis je het meest in deze periode?

“Ik mis de gezelligheid van de informele contacten op het werk. Ook kijk ik ernaar uit weer samen te lunchen of iets te drinken met vrienden en kennissen.”

Heb je een boodschap die je aan jouw Zideris collega’s wilt meegeven in coronatijd?

“De omstandigheden zijn behoorlijk veranderd maar het doel van ons werk is nog steeds het zelfde. De kunst is om dat voor ogen te blijven houden. Zelf probeer ik vooral te bedenken dat het er in de rest van de wereld vaak nog veel slechter voor staat en probeer ik vooral te kijken naar wat ik nog wel allemaal kan.”