Zideris heeft, als onderdeel van Zorggroep De Opbouw, de Green Deal 3.0 getekend. Zo werken we gezamenlijk aan duurzame zorg! De zorgsector in Nederland is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot en 13% van het grondstoffengebruik. 

Dit heeft een flinke impact op het klimaat, op onze directe leefomgeving en op ieders gezondheid. Doordat we als sector en als zorggroep de zorg verduurzamen, draaien we deze cyclus om.

Boyd Rinkel, projectleider duurzaamheid: "Ik ben heel blij dat we, tijdens de Wereldgezondheidsdag op 7 april jl. de Green Deal 3.0 hebben getekend! Door onszelf als Zorggroep De Opbouw aan de doelstellingen van deze Green Deal te verbinden, laten we zien dat we er écht voor gaan. Verduurzaming is een must voor de zorgsector. En voor ons een hele belangrijke stap om huidige én toekomstige generaties kunnen voorzien van een goede zorg. Want ik geloof dat alleen zorgorganisaties die verduurzamen, toekomst hebben.”

Verduurzamen is een grote uitdaging, het is geen klusje dat we van de ene op de andere dag hebben geklaard; het is een proces. Als Zorggroep De Opbouw zetten we onze schouders onder verduurzaming van de zorg en dat blijven we doen. We maken beleid en wegen iedere dag weer met elkaar af welke keuzes we moeten maken. Onze financiële middelen, tijdsinzet en welke duurzaamheidsacties prioriteit krijgen, spelen daarbij allemaal een rol. De doelen uit de Green Deal 3.0 gaan ons heel goed helpen bij het bereiken van verlenen van goede duurzame zorg aan cliënten.