Op 4, 5 en 6 september heeft de internationale Gentle Teaching conferentie plaatsgevonden in Portugal. Zideris was daar bij! Drie dagen lang hebben we inspirerende presentaties en workshops bijgewoond en zelf twee presentaties gegeven. We hebben contacten gelegd met andere Gentle Teaching organisaties en de banden aangehaald met onze collega’s van de Prinsenstichting. Het waren mooie, verrijkende dagen waarin een goede basis is gelegd voor verdere samenwerking en we ideeën hebben opgedaan voor de trainingen en presentaties en het verder ontwikkelen van Gentle Teaching binnen Zideris. Bijvoorbeeld ten aanzien van leiderschap, het creëren van een Gentle omgeving (Denen noemen dit Hygge) en zelfzorg.

De medewerkers van Zideris hebben twee presentaties gegeven die hieronder worden toegelicht.

Hoe voer je Gentle Teaching in bij je organisatie en hoe houd je het levend? 
Dat was het thema van de presentatie die Yvonne Haenen samen met Sarah Juray verzorgden. In de vorm van een reisverhaal namen wij de toehoorders mee op een journey naar Gentle Teaching. Alle stappen die je normaalgesproken zelf ook zet als je een grote reis maakt met een groot gezelschap passeerden de revue. De zaal zat vol en de deelnemers waren enthousiast. Na afloop gaven ze ons terug dat het verhaal hen had geboeid en ideeën had gegeven om zelf verder te kunnen met hun organisatie.

Gentle Teaching bij mensen met dementie 
Dat was de titel van de presentatie van Gerda van der Stam, Bertjan van Herwaarden en Marlette Bink. Aan de hand van het verhaal van een bewoonster lieten zij zien hoe je Gentle Teaching kunt inzetten om mensen met dementie beter te ondersteunen. De stadia van dementie werden uitgelegd en ook het verschil tussen een methodiek als validation en Gentle Teaching. Duidelijk is dat Gentle Teaching in alle stadia van dementie helpt om de persoon zich veilig en geliefd te voelen doordat het accent vooral ligt op de relatie.