In 2019 zijn Zideris en Stichting De Opbouw samen met Studio Noodzaak een project gestart.
Cliënten Dennis en Maria zijn voor een documentaire gevolgd in hun zoektocht naar een eigen woning.

Doel van de documentaire is om het maatschappelijk gesprek op gang te helpen hoe we met elkaar mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) beter kunnen laten participeren in de samenleving.
De documentaire belicht het perspectief van de cliënt, de medewerker en de maatschappij.

We kijken uit naar de (besloten) première in het najaar.
De documentaire wordt nadien op meerdere plekken in Nederland vertoond. Meer informatie volgt.