In februari kwam het management bijeen tijdens een tweedaagse. Het doel was ervoor te zorgen dat Zideris nu én in de toekomst een fijne organisatie is, waar we goede zorg en ondersteuning bieden aan cliënten en waar collega’s graag (samen)werken.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een plan opgesteld. In dit plan hebben we meerdere acties benoemd. Deze acties horen bij de maatschappelijke veranderingen die op de zorg afkomen. Ook sluiten deze acties aan bij de verbeterpunten die vanuit het inspectiebezoek naar voren zijn gekomen.

Zo kunnen we toekomstbestendige en duurzame zorg blijven verlenen. Om de samenhang tussen de onderdelen duidelijk te maken, gebruiken we in de communicatie het beeldmerk ‘ZiderisZorgt nog beter’.

Hoe doen we dat?
In het plan hebben we acties in kaart gebracht die we gaan inzetten om de kwaliteit van zorg door te ontwikkelen, zoals het houden van (evaluatie)gesprekken over het persoonlijk plan in aanwezigheid van verwanten en cliënten. Vaak gebeurt dit al, maar nog niet altijd. Hoe organiseren we voor de toekomst dat altijd verwanten en cliënten worden uitgenodigd. Maar ook de manier waarop we nog beter met elkaar samen kunnen werken, zodat we elkaar versterken en gebruikmaken van elkaars expertise.

Daarbij wordt gekeken welke acties prioriteit hebben en hoe deze zich verhouden tot het dagelijkse werk. We kiezen voor acties die gaan helpen om de zorg en ondersteuning aan cliënten verder te optimaliseren. Wij blijven u uiteraard informeren over het vervolg.