In februari kwam het management bijeen tijdens een 2-daagse. Het doel was ervoor te zorgen dat Zideris nu én in de toekomst een fijne organisatie is, waar we goede zorg en ondersteuning bieden aan cliënten en waar collega’s graag (samen)werken.

Uit die 2-daagse is een verbeterplan opgesteld, waarin we maatschappelijke veranderingen in de zorg en een aantal interne verbeterpunten, vanuit het bezoek van de Inspectie, met elkaar het hoofd bieden. Dit zodat we toekomstbestendige en duurzame zorg kunnen blijven verlenen. Om de samenhang tussen de onderdelen duidelijk te maken, gebruiken we in de communicatie het beeldmerk ‘ZiderisZorgt nog beter’.

Hoe doen we dat?
In een plan van aanpak hebben we acties in kaart gebracht die moeten worden ingezet om de kwaliteit van zorg door te ontwikkelen, zoals het aanscherpen, implementeren en toepassen van beleidswijzigingen of gewijzigde protocollen. Maar ook de manier waarop we nog beter met elkaar samen kunnen werken, zodat we elkaar versterken en gebruikmaken van elkaars expertise.

Daarbij wordt gekeken welke acties prioriteit hebben en hoe deze zich verhouden tot het dagelijkse werk. We kiezen voor acties die gaan helpen om de zorg en ondersteuning aan cliënten verder te verbeteren. Wij blijven u uiteraard informeren over het vervolg.