Niet direct, je kunt namelijk pas beginnen als jouw originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij onze P&O-afdeling binnen is. Daarnaast hebben we ook het ingevulde stageformulier, een ingevuld loonheffingskortingformulier en een kopie van je bankpas en identiteitsbewijs nodig. Pas als die gegevens compleet zijn, kan je in het personeelssysteem worden ingevoerd en kunnen we je stageovereenkomst opmaken.