Het is niet belangrijk dat je al heel veel kunt en weet voordat je aan de slag gaat. Je gaat namelijk ook veel leren tijdens het werk dat je straks gaat doen. Het allerbelangrijkste is dat je je aan de gemaakte afspraken kunt én wilt houden. De plek waar je gaat werken is afhankelijk van wat je allemaal kunt, en waar een werkplek voor je beschikbaar is.