Mensen die zorg ontvangen, kunnen verschillende dingen nodig hebben. Daarom bestaan er zorgprofielen. Er zijn 6 zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarin wordt beschreven welk type zorg en welke begeleiding iemand nodig heeft. Bij elke zorgprofiel hoort ook dagbesteding en vervoer naar de dagbesteding. Dit zijn de verschillende zorgprofielen:

  • VG wonen met begeleiding en verzorging (voorheen zzp VG3);
  • VG wonen met begeleiding en intensieve verzorging (voorheen zzp VG4);
  • VG wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (voorheen zzp VG5);
  • VG wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (voorheen zzp VG6);
  • VG (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (voorheen zzp 7);
  • VG wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (voorheen zzp 8).