De Wet langdurige Zorg (Wlz) betekent dat je ondersteuning en zorg krijgt, en tegelijkertijd woont in een huis van een organisatie als de onze. In sommige gevallen kun je ook thuis blijven wonen. Als je 24 uur per dag zorg nodig hebt, of wanneer het nodig is dat iemand op je past en je de hele dag kan helpen, dan kun je een beroep doen op zorg vanuit de Wlz. Omdat je een ziekte hebt bijvoorbeeld, of een andere aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast op welke zorg en hoeveel hulp je recht hebt. Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het CIZ.