Niet direct, je kunt namelijk pas beginnen als jouw originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij onze P&O-afdeling binnen is. Daarnaast hebben we ook het ingevulde stageformulier, een ingevuld loonheffingskortingformulier en een kopie van je bankpas en identiteitsbewijs nodig. Pas als die gegevens compleet zijn, kan je in het personeelssysteem worden ingevoerd en kunnen we je stageovereenkomst opmaken.

Jazeker, dat kan. Jouw school moet daar dan wel toestemming voor geven. Bovendien voer je de tweede stage uit op een andere locatie dan waar je je eerste stage hebt gelopen.

Ja, dat kan. Sterker nog: het komt geregeld voor dat het team waar je stage loopt vraagt of je interesse hebt in een vakantiebaan. Natuurlijk mag je dit ook aangeven bij de P&O-afdeling. Daar komen vragen binnen van teams die op zoek zijn naar vakantiekrachten. Vakantiewerkers verdienen bij ons het minimum uurloon plus € 2,- extra per uur.

Jijzelf, natuurlijk! Ook je werkbegeleider moet aanwezig zijn bij de gesprekken, net als jouw SLB-er en de praktijkopleider.

Let op: je moet deze gesprekken zelf inplannen en dus ruim op tijd contact opnemen met alle mensen die aanwezig moeten zijn. Wacht je te lang met plannen, dan loop je het risico dat niet iedereen op hetzelfde moment kan.

Een medewerker op jouw werklocatie mag de beoordelingen doen, maar dat moet iemand anders zijn dan je vaste werkbegeleider. Je mag hier ook de praktijkopleiders voor inschakelen.