Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten over vertrouwelijke zaken. Dingen waarvan je niet wilt dat iedereen ze weet, of die je niet goed tegen iemand durft te vertellen. In die gevallen kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Iemand die luistert en geen kant kiest

De vertrouwenspersoon heet Hannie Kämink. Hannie is niet in dienst bij Zideris, maar ze werkt bij het LSR, het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap. Zij is dus onafhankelijk van Zideris. Aan haar kun je alles vertellen. Zij luistert naar je, en zij kiest geen partij. Dat betekent dat zij dus niet voor of tegen jou is bij alles wat je haar vertelt. Bovendien blijft alles tussen jou en haar. Niet alleen mensen die wij ondersteunen, maar ook familieleden of andere vertegenwoordigers kunnen bij haar terecht.

Contact opnemen met Hannie Kämink

Je kunt Hannie Kämink een mail sturen:

  h.kamink@hetlsr.nl

Je kunt Hannie Kämink ook bellen

06 19 46 23 91