Cliëntenraad

Zeggenschap is belangrijk,
want jij mag zelf beslissingen nemen over je eigen leven.
Sommige dingen zijn best moeilijk om te beslissen.
Als jij het niet kan, nemen anderen beslissingen voor jou.
Je begeleider of je vertegenwoordiger bijvoorbeeld.
De ander moet dan vertellen dat hij de beslissing voor je neemt.
 
Zideris wil graag dat de cliënten het fijn hebben bij Zideris.
En dat jouw zorg goed is geregeld.
Het spreekt dus voor zich dat cliënten en bewoners gehoord worden in de organisatie.
Je kunt jouw stem laten horen in woon- en werkbijeenkomsten én in de Cliëntenraad.
 
Een aantal cliënten en een aantal familieleden van cliënten
praat met elkaar in georganiseerd verband over onderwerpen die cliënten raken.
We noemen deze overlegvorm een ‘Cliëntenraad’.
 
Bij Zideris kennen we verschillende soorten cliëntenraden:

1. Lokale Cliëntenraden

De lokale Cliëntenraad bespreekt dingen die met de cliënten van die locatie te maken hebben. De lokale Cliëntenraad praat met de lokale clustermanager van Zideris.

2. Centrale Cliëntenraad Zideris

De centrale Cliëntenraad Zideris bestaat uit een afvaardiging vanuit alle lokale Cliëntenraden. Deze raad praat met de organisatie over onderwerpen die de hele instelling aangaan.
> Ga naar de pagina van de Centrale Cliëntenraad Zideris

Meepraten met een Cliëntenraad?

Als cliënt van Zideris kun je lid worden van een lokale Cliëntenraad.
Ook ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen lid worden.
Wil jij lid worden van een Cliëntenraad?