Elke cliënt van Zideris heeft een persoonlijk plan. Hierin staat alle belangrijke informatie, de afspraken die we maken en de doelen waaraan we werken. Het persoonlijk plan is daarmee het uitgangspunt voor de zorg en ondersteuning die we aan iedere cliënt bieden. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt hoe Zideris ervoor zorgt dat alle plannen actueel zijn en sneller kunnen worden vastgesteld.

Persoonlijk plan als uitgangspunt van onze zorg

In 2023 is vanuit het verbeterplan Kwaliteit & Veiligheid een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo dragen we er aan bij dat de persoonlijke plannen meer dan voorheen het uitgangspunt zijn van de dagelijkse begeleiding en behandeling. Een belangrijke voorwaarde is dat de plannen geactualiseerd worden en dat alle betrokkenen hierover kunnen beschikken. Belangrijk is dat wijzigingen, bijvoorbeeld vanuit een multidisciplinair overleg of planevaluatie, snel worden verwerkt en vastgesteld. 

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. De gedragskundige (regiebehandelaar) en de persoonlijk begeleider hebben een sleutelrol bij het opstellen en evalueren van het persoonlijk plan. De regiebehandelaar om de continuïteit en samenhang van de begeleiding en behandelinzet te waarborgen. De persoonlijk begeleider als coördinator bij het opstellen en uitvoeren van het plan.

Sneller vaststellen

Nu rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gemaakt, is het logisch dat elk persoonlijk plan door de regiebehandelaar en persoonlijk begeleider wordt ondertekend en geaccordeerd. Als er sprake is van onvrijwillige zorg, dan ondertekent, net als voorheen, ook de Wet zorg en dwang-functionaris het plan. Met deze wijzigingen zorgen we voor een sneller vaststellingsproces van elk persoonlijk plan. Alle betrokkenen beschikken hierdoor altijd over een actueel overzicht van afspraken rondom behandeling en begeleiding.

WMO en dagbesteding

De nieuwe werkwijze, zoals hierboven beschreven, geldt ook voor de persoonlijke plannen van cliënten met een WMO-indicatie en cliënten die alleen dagbesteding afnemen (zonder behandeling). Bij deze cliënten is doorgaans geen gedragskundige betrokken. De betrokken persoonlijk begeleider ondertekent het persoonlijk plan, dat is opgesteld in samenspraak met de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger.

Veelgestelde vragen

We praten heel graag met jou over wat jij belangrijk vindt. Wat vind jij bijvoorbeeld leuk om te doen? Waar wil je werken en wat zou je willen leren? En waar heb jij begeleiding bij nodig? Over al deze dingen maak je afspraken met de begeleiding. Deze afspraken komen in jouw persoonlijk plan te staan. Elk jaar kijken we of het plan nog klopt. Dat doen we samen met jou, en soms ook met je ouders of vertegenwoordigers. Zo zorgen we ervoor dat we je ondersteunen op een manier die bij jou past. We willen namelijk dat jij het naar je zin hebt, want pas dan zijn ook wij blij!