Van slimme sok tot lampen die natuurlijk zonlicht nabootsen. Van videoconsult tot digitaal planbord. De technologische ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Ook binnen Zideris maken we er steeds meer gebruik van. Suzan Vlaming, ergotherapeut en projectleider zorgtechnologie bij Zideris, zet de nieuwste ontwikkelingen op een rij en legt uit hoe technologie onze zorg verbetert en medewerkers en cliënten helpt.

Toekomstbestendige zorg
‘De Vereniging Gehandicaptenzorg en de Zorgverzekeraars Nederland hebben een akkoord gesloten om onze sector toekomstbestendig te maken’, vertelt Suzan, ‘daarin is onder andere opgenomen dat we meer gebruik gaan maken van technologie. Zorgtechnologie kan ons helpen om de zorg aan cliënten te verbeteren en medewerkers efficiënter te laten werken. Binnen Zideris ben ik hiervoor projectleider en eerste aanspreekpunt. We werken trouwens nauw samen met de andere organisaties van Zorggroep De Opbouw.’

Slimme sok
Eén van de technologieën waar Zideris mee werkt is HUME, een ‘slimme’ sok. Suzan: ‘De HUME ziet er uit als een normale sok, maar bevat allerlei sensoren. Die meten heel goed af als iemand stress  ervaart. De medewerker krijgt dan een signaal op de telefoon. Zo kunnen we eerder hulp bieden en voorkomen we escalaties. Ook kunnen we gerichter interventies uitproberen. Een cliënt kan bijvoorbeeld ongezien veel spanning ervaren als hij naast een bepaald iemand moet zitten. Met de sok kunnen we zien of de stress afneemt als hij naast iemand anders gaat zitten.’

Slapen en waken
Momenteel gebruikt het Consultatieteam Slaap ook diverse technologieën om cliënten met slaapproblemen te observeren. ‘We gebruiken daarvoor nieuwe middelen, zoals een horloge dat hartslag en ademhaling meet’, licht Suzan toe, ‘maar ook bestaande technologie, zoals bewegingssensoren en video-observatiesystemen die bij de nachtdienst worden gebruikt. Een ander voorbeeld dat we uitproberen is een slim verlichtingssysteem dat het natuurlijke zonlicht nabootst. Daarmee worden cliënten overdag alerter en kunnen ze ’s avonds beter in slaap komen. Het is een volautomatisch systeem en dat scheelt een hoop tijd voor de begeleiders.’

Toekomstplannen
‘Technologie is niet meer weg te denken uit de zorg’, denkt Suzan, ‘daarom werken we aan een visie hoe we daar zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Voor komend jaar willen we graag proefdraaien met digitale planborden om cliënten te helpen structuur aan de dag te bieden. Ook zijn we voornemens om spraakgestuurd rapporteren uit te testen. En willen we een consult via beeldbellen met een verpleegkundige inzetten. De zorg is en blijft mensenwerk, maar technologie helpt ons die zorg nog beter en efficiënter te kunnen geven.’

Meer weten over zorgtechnologie?
Heeft u vragen over de inzet van zorgtechnologie binnen Zideris? Suzan geeft u graag antwoord. Ze is bereikbaar via s.vlaming@zideris.nl. Daarnaast houden we u uiteraard via de nieuwsbrief en website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.