Sinds december 2023 is binnen Zideris het regieteam Kwaliteit & Veiligheid van start gegaan. Dit regieteam heeft als doel de algehele kwaliteit en veiligheid van zorg te optimaliseren en ziet er op toe dat beleid, zorgprocessen en verbetermaatregelen die verbonden zijn aan kwaliteit van zorg conform afspraak worden toegepast.

Dit doet team door te monitoren, risico’s en trends te signaleren en verbetermaatregelen voor te stellen aan het MT.

Daarnaast zijn sinds kort enkele themagroepen gestart. Themagroepen worden ingezet voor organisatie brede onderwerpen die ofwel door externe omstandigheden of interne noodzaak voor langere tijd extra aandacht vragen. Het gaat dan om onderwerpen die in verband staan met kwaliteit en veiligheid van zorg.

Het regieteam Kwaliteit & Veiligheid is de opdrachtgever van een themagroep en stelt jaarlijks s nieuwe of voortzetting van bestaande themagroepen voor aan het MT.

Dit jaar zijn de volgende themagroepen actief:

  • Medicatieveiligheid
  • Vrijwillige zorg
  • Infectiepreventie
  • Seksualiteit

Binnen elke themagroep worden medewerkers uit het primaire proces gevraagd om aan te sluiten en wordt ook de Centrale Cliëntenraad (CCR) betrokken.