Bij het verlenen van onvrijwillige zorg aan onze cliënten volgt Zideris het stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking, die onvrijwillige zorg krijgen.

In de wet is beschreven welke stappen doorlopen moeten worden om de noodzaak van onvrijwillige zorg vast te stellen. Ook is beschreven welke deskundigen op welk moment worden betrokken. Het doel van het stappenplan is om onvrijwillige zorg te voorkomen, zo snel mogelijk af te bouwen of minder ingrijpende alternatieven in te zetten.

De rol van de ‘niet bij de zorg betrokken deskundige’

Verschillende deskundigen hebben een specifieke rol binnen het stappenplan, de persoonlijk begeleider, de gedragskundige en ook de ‘niet bij de zorg betrokken deskundige’. De werkwijze rondom de inzet van deze deskundige en welke professionals worden ingezet heeft Zideris uitgewerkt en vastgesteld. We hebben als uitgangspunt gekeken naar welke expertise behulpzaam kan zijn om buiten de gebaande paden te kunnen meedenken.

Team van deskundigen

Het team van ‘niet bij de zorg betrokken deskundigen’ bestaat uit verschillende type professionals, zoals collega persoonlijk begeleiders, behandelaren of trainers Gentle Teaching of trainers Weerbaarheid. Per cliënt bespreken de gedragskundige en persoonlijk begeleider welke professional passend is en wordt deze deskundige uitgenodigd.

De ‘niet bij de zorg betrokken deskundige’ geeft advies bij iedere verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg wordt verleend (met uitzondering van de tweede verlenging). Omdat deze persoon niet direct bij de cliënt betrokken is, is het idee dat hij/zij ‘out of the box’ kan meedenken hoe de onvrijwillige zorg afgebouwd kan worden. Zo wordt het meedenken van deze persoon ook echt een meerwaarde voor onze cliënten.

Bekijk het Stappenplan Wzd hier.

Veelgestelde vragen

De Wet langdurige Zorg (Wlz) betekent dat je ondersteuning en zorg krijgt, en tegelijkertijd woont in een huis van een organisatie als de onze. In sommige gevallen kun je ook thuis blijven wonen. Als je 24 uur per dag zorg nodig hebt, of wanneer het nodig is dat iemand op je past en je de hele dag kan helpen, dan kun je een beroep doen op zorg vanuit de Wlz. Omdat je een ziekte hebt bijvoorbeeld, of een andere aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast op welke zorg en hoeveel hulp je recht hebt. Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het CIZ.