Zideris voert eens per drie jaar een cliëntervaringsonderzoek uit onder individuele Wlz-cliënten. Deze keer is gekozen voor het cliëntervaringsinstrument ‘Ben ik Tevreden? (BiT)’.

Ben ik Tevreden? is een eenvoudig instrument dat aansluit op de methodiek die Zideris gebruikt voor het opstellen van het Persoonlijk plan van cliënten. Het gesprek tussen de begeleider en de cliënt is het uitgangspunt voor het verzamelen van informatie. Het doel is om te leren van de verzamelde cliëntervaringen en om op grond daarvan veranderingen en verbeteringen binnen de organisatie door te voeren.

In 2023 is dit onderzoek uitgevoerd onder de cliënten van cluster Wageningen, cluster Veenendaal en cluster Rhenen Stad. In de bijlage lees je over de uitkomsten.