Meer verbinding met de buren, elkaar (her)kennen en op straat zo nu en dan een praatje maken. ‘Samen in de buurt’ is een thema waaraan in veel wijken gewerkt wordt. Ook de bewoners en medewerkers van Zideris Proostdijstraat in Mijdrecht willen met deze uitdaging aan de slag.

 

 

Zideris is een kleinschalige zorgorganisatie die persoonlijke begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Een van de woonlocaties in Mijdrecht, Zideris Proostdijstraat, doet mee aan een experimenteertraject van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).  Tijdens dit traject wordt gezocht naar manieren om meer verbinding te maken met inwoners van Mijdrecht. De bewoners hebben met elkaar nagedacht over wat zij kunnen betekenen voor de buurt en voor een ander en daar kwamen mooie ideeën uit voort.

Maar om echt ‘samen in de buurt’ te zijn is het natuurlijk ook nodig om ‘samen’ te onderzoeken op welke manier dat bij de buurt past. Hiervoor nodigt Zideris Proostdijstraat al haar buurtgenoten uit om op 21 november naar de Windmolen 75 in Mijdrecht te komen. Op deze maandagavond organiseert de Ideeënwerkplaats een Netwerkbijeenkomst voor alle inwoners uit de Ronde Venen. De avond draait om het samen ontwikkelen van ideeën die gelijk voorgelegd kunnen worden aan ervaringsdeskundigen, medewerkers van diverse maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente.

De Ideeënwerkplaats start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en eindigt om 21.30 uur.

Woon je in de buurt? Dan hopen de bewoners en medewerkers van Zideris Proostdijstraat je de 21e te zien! Meer informatie vind je op www.ideeenwerkplaatsdrv.nl. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Marijke Alleman van Zideris op 0641710972.