In deze moeilijke periode zijn en blijven we als Zideris eigenzinnig. We blijven de verbinding zoeken, met elkaar, maar ook met onze omgeving. Prachtig en hartverwarmend om te zien zijn alle creatieve vormen van dagbesteding binnen de woningen, maar ook activiteiten die worden georganiseerd buiten de woningen waar cliënten en begeleiders op gepaste afstand van genieten.

 

Alles doen we eraan om de primaire basiszorg optimaal te blijven verlenen en onze cliënten een zinvolle en leuke dagbesteding/invulling te geven.

Uiteraard vergeten we daarbij ook al onze collega’s niet. Wij letten continu op hun gezondheid, leefplezier en werkgeluk!

Daarnaast worden we extra gesterkt om door te gaan, vanwege de prachtige steunbetuigingen, vele ‘hart onder de riemen’, cadeaus en andere vormen van meeleven die we ontvangen van mede-collega’s, (cliënt)vertegenwoordigers, vrijwilligers en externe bedrijven en organisaties.

In dit document hebben wij de prachtige en hartverwarmende initiatieven op een rijtje gezet die wij in de maanden maart en april op sociale media hebben geplaatst en in de updates met collega’s, vertegenwoordigers en vrijwilligers hebben gedeeld. 

Deze hartverwarmende, prachtige initiatieven hebben wij onderverdeeld in drie categorieën:

  • activiteiten binnen en buiten de woningen zelf. Dit zijn initiatieven van cliënten en begeleiders zelf, maar ook activiteiten buiten de woningen waar cliënten op gepaste afstand van hebben genoten. Deze activiteiten zijn georganiseerd door Zideris collega’s, zoals de coördinator recreatie.
  • steunbetuigingen, ‘dank je wels’, ‘hart onder de riemen’ en presentjes van vrijwilligers, vertegenwoordigers en externe organisaties.
  • steunbetuigingen van onze collega’s en cliënten naar alle Zideris collega’s en/of alle zorgmedewerkers


Elk initiatief is voorzien van een korte tekst en één of meerdere foto’s. Bij elk initiatief is ook de locatie genoemd.

Bekijk alle initiatieven hier.

Zideris, hart voor de eigenzinnige zorg!