Positief nieuws! Met dit bericht informeren wij u over de verruiming van onze bezoekregeling.

Bezoekregeling Zideris is maatwerk
De ‘Zideris bezoekregeling’ is gebaseerd op de VGN Handreiking ‘ Bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek’, het algemene beleid en richtlijnen vanuit de overheid en overleggen met de teams, clustermanagers en de (lokale) cliëntenraden.

Binnen Zideris kennen we een grote diversiteit aan cliënten. Daarom hebben we bij het opstellen van de bezoekregeling factoren als leeftijd, kwetsbaarheid van gezondheid en het verschil in welke mate de cliënten de maatregelen kunnen begrijpen, erkend en meegenomen. Maatwerk, ook bij bezoek, is essentieel om de gezondheid van cliënten, zijn/haar medebewoners, onze collega’s en uiteraard ook de gezondheid van de bezoeker te waarborgen. Daarom houden we in onze bezoekregeling rekening met de meest kwetsbare cliënten op de woning.

Algemene uitgangspunten voor bezoek
Komt u op bezoek, dan dient u zich in ieder geval aan de volgende algemene regels te houden. Deze regels zijn gebaseerd op het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM.

1. U houdt zich aan de algemene hygiënemaatregelen:
- Schud geen handen
- Was regelmatig uw handen
- Hoest en/of nies in uw elleboogholte

2. U houdt zich aan de 1,5 meter afstand tot de cliënt en/of begeleider.

3. Bezoek is op afspraak: vooraf kunt u met de begeleiding een afspraak maken over de datum en het tijdstip van bezoek. Zo voorkomen wij dat er te veel mensen tegelijk op een woonlocatie zijn en wordt drukte voorkomen. U kunt als bezoeker ook geen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes en van sanitaire- en keukenfaciliteiten.

4. Wanneer u gezondheidsklachten heeft als neusverkouden, niezen, hoesten, moeilijk ademen en/of koorts, is er geen bezoek mogelijk. Wanneer er op een woning een verdenking en/of een besmetting van het coronavirus is, worden de bezoekafspraken ook afgezegd.