De begeleiding en behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom vereist een multidisciplinaire aanpak. Naast medische aspecten spelen vele andere factoren een grote rol in het succesvol zijn. Kennis delen en afstemmen met andere disciplines is eveneens een essentiële pijler. Om die reden is in 2015 begonnen met het jaarlijkse ‘Symposium Down Syndroom’. In 2020 vindt alweer de zesde editie van het jaarlijkse 'Symposium Down Syndroom' plaats.

Op maandag 30 november 2020 is De Basiliek in Veenendaal de locatie van het 6e Symposium Down Syndroom.
Tijdens deze editie worden de laatste ontwikkelingen in De Wereld van Down Syndroom belicht en bediscussieerd, zoals:

• Hoe (h)erkennen we levend verlies?
• Wat betekent ‘goed vertegenwoordigerschap’ eigenlijk voor begeleider, ouder en cliënt?
• Waar lopen we tegenaan bij visusafwijkingen en wat kunnen we leren van de onderzoeksresultaten over de bifocale bril?
• Wat betekent de driehoeksverhouding ouder, professional en cliënt voor jou?
• Hoe kunnen we vanuit liefde en verbinding met mensen werken?
• Wat is de invloed van muziek op ons brein en psychisch welbevinden en hoe kunnen we muziektherapie zelf inzetten tijdens momenten van zorg en aandacht?

Een dag vol beleving, kennis en inspiratie voor alle professionals, die werken met kinderen en/of (jong)volwassen met Down Syndroom.

Zideris sponsor voor tweede jaar op rij
In 2019 zijn Zideris en Stichting Down Syndroom een samenwerking aangegaan. Het doel van deze samenwerking is bij te dragen aan een positieve beeldvorming over en het versterken van mensen met het syndroom van Down. Voor het tweede jaar op rij is Zideris één van de sponsoren van het 'Multidisciplinair Symposium Downsyndroom'

Lees hier meer over het Multidisciplinair Symposium Down Syndroom.