Medicatieveiligheid, u heeft er ongetwijfeld wel eens iets over gehoord of gelezen. Maar wat is het eigenlijk? In het kort komt medicatieveiligheid erop neer dat een cliënt op het juiste moment en op de correcte wijze het voorgeschreven medicijn krijgt toegediend, maar ook dat medicatie op een veilige manier wordt beheerd en opgeslagen.

Om medicatie te mogen toedienen aan cliënten volgen nieuwe medewerkers een
e-learning Medicatieveiligheid. Ook voeren ze op de woning waar ze werken een praktijkvaardigheidstoets uit. Elke twee jaar wordt scholing aangeboden voor verdieping en specialisatie. Elk team heeft bovendien een taakhouder Medicatie. Hij of zij coördineert op de locatie het toedienen van medicatie en beheert de medicijnkast.

Om te kunnen controleren of de medicatie is gegeven, zetten medewerkers een paraaf op de medicatietoedienlijst. Inmiddels is bij de helft van onze locaties de papieren lijst die hiervoor gebruikt werd, vervangen door Medimo. In dit elektronisch systeem staat geregistreerd wie, wanneer, op welke wijze en tijdstippen welke medicijnen krijgt. Na toediening van de medicatie zet de medewerker een vinkje in het systeem. Medimo geeft een signaal af als dit is vergeten. Dit signaal is een hulpmiddel om vergissingen te voorkomen.

Een ander voordeel van Medimo is dat het gekoppeld is aan de systemen van artsen en apotheek. Zodra er iets wijzigt in de voorgeschreven medicatie voor een cliënt, wordt dit ook direct aangepast in Medimo. Daarnaast kunnen meerdere locaties via Medimo toezien op de juiste toediening van de medicatie. Gaat een cliënt naar dagbesteding? Dan ziet ook de medewerker daar of en wanneer welk medicijn moet worden toegediend en noteert in Medimo dat de medicijnen gegeven zijn. De eerste ervaringen met het systeem zijn positief. In de loop van dit jaar wordt Medimo daarom ook stapsgewijs op de andere locaties ingevoerd.

Door gebruik te maken van digitalisering heeft Zideris stappen gezet om de medicatieveiligheid verder te verbeteren.