Binnen Zideris is het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg een continu aandachtspunt. Heleen van de Pijpekamp, Beleidsadviseur vertelt hier meer over. "Kwaliteit is van ons allemaal. Iedereen binnen Zideris levert daar een bijdrage aan."

"Kwaliteit is van ons allemaal.. Heleen van de Pijpekamp geeft aan dat we met ons kwaliteitsrapport elk jaar laten zien hoe we hebben gewerkt aan de kwaliteit van zorg en welke doelen we hebben om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren.

Leren van fouten
"Een veilige leef- en werkomgeving is onderdeel van goede kwaliteit", zegt Heleen. "Tegelijkertijd is en blijft de zorg mensenwerk en gaat er soms iets niet goed. Het is belangrijk dat deze voorvallen worden gemeld. Bij Zideris melden we deze incidenten volgens een vaste procedure met als doel er samen van te leren en daarmee de kans op herhaling te verkleinen.

Soms heeft een incident ernstige gevolgen voor de cliënt. Als dat komt omdat iets niet goed is gegaan in de zorg die we bieden, noemen we dat een calamiteit", legt Heleen uit. “Een calamiteit melden we bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie geeft dan de opdracht om een onderzoek te doen. Bij Zideris gebruiken we hiervoor de Prisma-methode.

In een Prisma-onderzoek analyseer je de verschillende oorzaken van de calamiteit. In de praktijk is het vaak een combinatie van factoren: een vergissing van een medewerker, een instructie die niet meer klopt of de techniek die onvoldoende functioneert. Een Prisma-onderzoek eindigt met aanbevelingen van de onderzoekers en een plan van aanpak met concrete verbeteracties door een manager. De Inspectie controleert vervolgens of we voldoende geleerd hebben en verbetering hebben doorgevoerd. Vorig jaar hebben we vier Prisma-onderzoeken uitgevoerd, waarvan 1 een calamiteit was. Deze heeft Zideris ook gemeld bij de Inspectie."