Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Zideris aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.zideris.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

De informatie en foto's op deze website mogen niet worden overgenomen, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd zonder toestemming van Zideris. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zideris (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy

Zideris gaat zorgvuldig met uw privacy om. Via deze website worden geen gegevens verzameld of bewaard.

Beeldmateriaal

Beelden vertellen een verhaal soms veel beter dan alleen woorden. Zideris wil graag zaken uitdragen waar we trots op zijn, en dat doe je soms nóg beter met foto's of videobeelden.

Wanneer op beeld één of meerdere personen herkenbaar in beeld zijn, dan heb je te maken met het portretrecht. Herkenbaar betekent hierbij herkenbaar voor bekenden van de geportretteerde of de geportretteerde zelf. Wanneer iemand bij toeval wordt gefotografeerd, bijvoorbeeld tijdens een evenement, en herkenbaar op beeld staat, dan mag de foto zonder toestemming worden gepubliceerd. Dit valt onder journalistieke vrijheid. Zideris streeft er echter naar alleen beeldmateriaal te gebruiken waar toestemming voor is, dat is voor iedereen prettiger.

Wanneer er beelden toch zijn gebruikt waarvoor (per ongeluk) geen toestemming is, dan kan de cliënt (of –vertegenwoordiger) zich melden. Het beeld (foto, film) kan dan alsnog worden verwijderd.

Zorgvuldigheid

Zideris kan er niet voor instaan dat de informatie op www.zideris.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Zideris sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.zideris.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.zideris.nl te kunnen raadplegen.