'Binnen Zideris vinden we het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk eigen keuzes maken'. 

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?
De Wet zorg en dwang geldt voor alle mensen met een verstandelijke beperking die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling wonen. De wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Onvrijwillige zorg krijg je alleen om ernstig nadeel te voorkomen, voor jezelf of voor de mensen om je heen.

De drie belangrijkste punten van de Wet zorg en dwang zijn:

  • Het recht op vrijheid van de cliënt;
  • Er moet zorg verleend worden waar de cliënt mee instemt;
  • Onvrijwillige zorg mag alleen als het echt niet anders kan.

Bij Zideris geven we vrijwillige zorg aan de mensen die bij ons wonen. Onvrijwillige zorg bieden we alleen als het ècht niet anders kan. Bijvoorbeeld als de veiligheid van een cliënt  bedreigd wordt; het gedrag van de cliënt zo hinderlijk is dat het agressie van anderen oproept en/of de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Onvrijwillige zorg kan gaan over je niet vrij kunnen bewegen, zoals het op slot doen van een slaapkamerdeur, maar ook over het gebruik van internet/telefoon, keuze in wat je eet, hoe je je kleedt of hoe laat je naar bed gaat.

Onvrijwillige zorg geven we altijd in overleg, op de minst ingrijpende manier en zo kort mogelijk. We zijn ons hierbij bewust van het effect op de cliënt. We kijken altijd eerst of er andere mogelijkheden zijn, zoals aanpassingen in de omgeving van de cliënt, inzet van andere hulpmiddelen of een andere manier van omgaan met de elkaar.

Zideris analyseert twee maal per jaar de ingezette onvrijwillige zorg. Hiermee geven

we inzicht in hoe Zideris onvrijwillige zorg heeft ingezet en wat we hebben gedaan om  onvrijwillige zorg te verminderen. Hierover kun je lezen in het Kwaliteitsrapport van Zideris.

Eigen keuzes maken
Beleidsadviseur Maria Bos is bezig met de toepassing van de Wet zorg en dwang bij Zideris. “Sinds de wet in 2020 is ingegaan zijn we bezig geweest om de voorwaarden te regelen om deze goed uit te voeren. En om de onvrijwillige zorg op de goede manier te registreren in het dossier van de cliënten”, aldus Maria.

“Dit jaar besteden we extra aandacht aan de betekenis van onvrijwillige zorg in het dagelijkse leven van cliënten. Zideris vindt dat “de cliënt aan het roer” staat. Wat betekent dat eigenlijk? Hierover gaan we met elkaar in gesprek. We gaan gebruik maken van de methode ‘Met andere ogen’ helpt medewerkers om vanuit verschillende perspectieven naar (on)vrijwillige zorg te kijken.

Cliëntenvertrouwenspersonen
Zideris werkt samen met cliëntenvertrouwenspersonen. Zij kunnen hulp en informatie geven bij vragen over onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang. De cliëntenvertrouwenspersoon helpt ook bij problemen rond de opname of het verblijf binnen Zideris. Of bij het indienen van een klacht hierover.

Cliënten en/of hun vertegenwoordigers kunnen zelf contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon uit hun regio.