Als je meer wilt weten over wonen of andere zorg bij Zideris, dan kun je Zideris Klantcontact bellen of e-mailen. Wil je graag eens een woning zien? Dan leiden we je met plezier rond en vertellen we je alles over de locatie en hoe het is om te wonen bij Zideris.

Je mag je kamer of appartement helemaal inrichten zoals jij het wilt. Je mag je eigen meubels en spullen meenemen. Wil je weten waar je recht op hebt als je bij Zideris komt wonen? Vraag dan onze folder aan via onze afdeling klantcontact.

Als je bij Zideris woont, zorgen wij dat alle zorg en behandelingen voor je geregeld worden. We hebben mensen in dienst die jou heel goed kunnen behandelen en begeleiden. Ook kunnen ze goed onderzoeken wat je precies nodig hebt. We hebben gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten en tandartsen, maar ook AVG-artsen. Al onze deskundigen hebben goed contact met huisartsen.

Als je het fijn vindt kun je in één keer bij Zideris komen wonen, zonder tussenstappen. Het ene moment woon je nog ergens anders, het volgende moment woon je gezellig bij ons. Als je het prettiger vind om even aan het idee te wennen dat je bij ons komt wonen, bouwen we het verhuizen rustig op. Je kunt dan een paar keer bij ons komen logeren om te wennen, voordat je echt bij ons komt wonen.

We praten heel graag met jou over wat jij belangrijk vindt. Wat vind jij bijvoorbeeld leuk om te doen? Waar wil je werken en wat zou je willen leren? En waar heb jij begeleiding bij nodig? Over al deze dingen maak je afspraken met de begeleiding. Deze afspraken komen in jouw persoonlijk plan te staan. Elk jaar kijken we of het plan nog klopt. Dat doen we samen met jou, en soms ook met je ouders of vertegenwoordigers. Zo zorgen we ervoor dat we je ondersteunen op een manier die bij jou past. We willen namelijk dat jij het naar je zin hebt, want pas dan zijn ook wij blij!

Alle ruimten waar jij en je medebewoners gebruik van maken, worden in de nacht uitgeluisterd. Dat betekent dat onze nachtdienst op afstand (op onze hoofdlocatie in Rhenen) in de gaten houdt of alles goed gaat.

Slaapwacht

Al onze woningen hebben een slaapwacht die gebeld wordt zodra de nachtdienst denkt dat er even gekeken moet worden of alles goed gaat. Onze slaapwacht kan dan binnen een paar minuten kijken of er iets aan de hand is. Je kunt de slaapwacht ook zelf bellen als er ’s nachts iets aan de hand is. Zij komen je graag helpen, en het maakt niet uit hoe laat het is. Als het echt nodig is, kunnen we de slaapkamers ook uitluisteren. Hiervoor moeten we wel toestemming krijgen van je familie.

Nachtdienst

Op onze hoofdlocatie in Rhenen is de nachtdienst de hele nacht actief. Zij lopen rond om bewoners te verschonen of te verleggen, of andere zorg te verlenen. Horen zij een geluid dat niet klopt? Dan is de nachtdienst binnen een paar minuten op de plek waar het geluid vandaan komt om te helpen.

De wachttijd voor een woning binnen Zideris verschilt per woning van een aantal maanden tot een aantal jaar.

Af en toe kunnen we ook op de zeer korte termijn een woonplek bieden. Voor een actueel beeld kun je contact opnemen met de afdeling Klantcontact via het telefoonnummer 088 513 2513. Zij helpen verder met het zoeken van een geschikte woonplek en het verkennen van de mogelijkheden over wonen en werken bij Zideris.

 

Zorg vanuit de Wlz

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Je betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Daarmee betaal je zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel je moet betalen. Ook ontvang je de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.  

 Je betaalt een eigen bijdrage voor de volgende Wlz-zorg:

 • Je woont volledig in een zorginstelling.
 • Je verblijft een aantal dagen in de week in een zorginstelling (deeltijdverblijf).
 • Je hebt een volledig pakket thuis (VPT) of modulair pakket thuis (MPT).
 • Je hebt een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz.
 • Je woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Tip: Heb je een aanvullende tandarts- of zorgverzekering? Neem contact op met je verzekeraar of de zorgaanbieder waar je de zorg van wilt ontvangen. Misschien is alleen een basispakket voldoende zodra je zorg gaat ontvangen vanuit de Wlz. Dit is niet altijd zo en kan verschillen per verzekering en zorgaanbieder.

 

Ondersteuning vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doe je in samenwerking met de gemeente waarin je woont.

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

 • begeleiding
 • beschermd wonen
 • dagbesteding
 • hulpmiddelen en voorzieningen
 • hulp bij het huishouden
 • ondersteuning van de mantelzorg

Dit zijn meestal maatwerkvoorzieningen: hulp voor jou persoonlijk. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage vragen. Je betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK.


Meer informatie over de eigen bijdrage:

Soms zijn er kosten verbonden aan aanvullende diensten. Welke dat zijn vind je hier