“Vanuit de zorg zien we dat het verbinden van Zideris en Prinsenstichting veel oplevert. Dat uit zich op verschillende manieren, zowel beleidsmatig als in concrete situaties.” Dat vindt Miranda Kaandorp, strategisch manager Prinsenstichting. Ze voegt de daad bij het woord.

Sinds afgelopen zomer is Miranda ook strategisch manager Zorg bij Zideris en verdeelt haar tijd tijdelijk tussen beide organisaties. Met als doel beschikbare kennis en ervaring breder te delen om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.

“Zideris en Prinsenstichting zijn beide onderdeel van Zorggroep De Opbouw. Vanuit deze relatie werken we al langer samen. Zo hebben we als organisaties samen het expertisecentrum Gentle Teaching. De principes van Gentle Teaching leggen de basis voor de manier waarop cliënten, verwanten en medewerkers bij Prinsenstichting en Zideris met elkaar omgaan. Vanuit het expertisecentrum verzorgen we scholing voor medewerkers en delen we ervaringen. Ook op andere gebieden delen we al kennis, ontwikkelen we gezamenlijk beleid en organiseren we de ondersteuning op dezelfde manier. Slim samenwerken voegt wat toe aan de kwaliteit van zorg.”

Inspelen op de wens van de cliënt
“Neem het voorbeeld van een cliënt die bij Zideris in Gelderland woonde en daar zijn draai niet kon vinden. Hij verlangde naar Noord-Holland en een andere vorm van begeleiding. We zijn hem gaan observeren en het resultaat is dat hij nu bij Prinsenstichting in Noord-Holland woont. Door de samenwerking konden we inspelen op de wens van de cliënt, die staat voorop. We onderzoeken nu in beide organisaties of er meer bewoners zijn die elders beter op hun plek zijn.”

De combinatie van beide functies geeft veel voldoening maar betekent ook stevig aanpoten. “Ik houd van uitdaging, mooie dingen opbouwen en voor elkaar krijgen, zowel binnen Prinsenstichting als breder binnen Zorggroep de Opbouw. Als ik ergens iets kan betekenen doe ik het graag. En het kan ook op deze manier, omdat we goed met elkaar samenwerken. Zo springen mijn collega-managers van Prinsenstichting bij nu ik ook tijdelijk bij Zideris werk. En ik heb hele toffe teams op De Schar en het Kwadijkerpark, ook die vangen veel op. Dat geldt overigens voor beide organisaties: overal kom ik hele waardevolle mooie mensen tegen, die enorm betrokken zijn bij de doelgroep, de organisatie, woongroep of dagbestedingslocatie waar ze werken.”

Nieuwe carrièrepaden
Miranda’s voorbeeld werkt aanstekelijk. In haar kielzog zet ook een orthopedagoog haar kennis in bij beide organisaties. “We focussen op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg, zodat dit het beste oplevert voor cliënten en maken hiervoor gebruik van de reeds aanwezige kennis en expertise. Dat is echt heel gaaf. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden. Zo is een coördinerend regiebegeleider van Prinsenstichting nu aan de slag als clustermanager bij Zideris. Vanuit de samenwerking ontstaat nieuwe carrièrepaden voor mensen.”