Beeldend vormen, bewegen en muziek

(specifieke ondersteuning)

Soms is het moeilijk om te praten over wat je voelt.
Of om te vertellen waar je mee bezig bent.
Dan helpt het om een tekening te maken, of een liedje te zingen.
De specifieke ondersteuners van Zideris kunnen je daarbij helpen.

Beeldend vormen

Beleving, behoeften en gevoelens die je niet onder woorden kunt brengen,
kun je in materiaal uitdrukken.
Dan kun je er soms wel over te praten.
Dan praat je door een schilderij, of door een mooi beeldhouwwerk.

Bewegen

Door te bewegen kom je in contact met de wereld om je heen.
Samen kijken we hoe we jouw bewegingsmogelijkheden
zo optimaal mogelijk kunnen benutten.
Bewegen is belangrijk om fit te blijven.

Muziek

Muziek brengt mensen in beweging,
zowel emotioneel als lichamelijk.
En muziek kan ook ontspannend en rustgevend zijn.
Muziek bij Zideris richt zich op het  positief beïnvloeden
van het sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief functioneren.