(Para)medische zorg

Zideris is anders dan andere organisaties.
Wij hebben namelijk verschillende zorgverleners zelf in huis:

De dokter en de tandarts

(medische zorg)

In het Gezondheidscentrum van Zideris Rhenen werken drie
Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG), twee doktersassistentes en één praktijkverpleegkundige/palliatief consulent.
Het team voor tandheelkundige zorg heeft één tandarts, twee mondhygiënisten en een tandartsassistente.
Zij hebben veel kennis en ervaring met cliënten met een verstandelijke beperking.
 
De  cliënten in Bilthoven, Huis ter Heide, Mijdrecht, Epe Veenendaal en Wageningen
hebben hun eigen huis- en tandarts.
 

De fysiotherapeuten, gedragskundigen en logopedisten

(paramedische zorg)

Fysiotherapie

Bij fysiotherapie kun je worden behandeld bij een blessure,
Of oefenen met verschillende bewegingen.
Dit doe je om je houding te verbeteren,
of om jouw lichaam leniger of sterker te maken.
De fysiotherapeut behandelt ook in het zwembad van Zideris.

Gedragskundigen

De gedragskundigen van Zideris onderzoeken
wat jij nodig hebt om goed te functioneren.
Wat heb jij nodig om je te ontwikkelen,
welke begeleiding kan jou helpen,
welke woon- of werkplek past het best bij jou?
 
De gedragskundigen kijken ook naar jouw omgeving:
hoe hebben anderen invloed op hoe het met jou gaat?
En: welke veranderingen zijn nodig?

Logopedie

De logopedist kijkt naar bijvoorbeeld de spraak- en taalmogelijkheden die je hebt.
Of wat je wilt verbeteren.
Ook kijkt de logopedist naar het gehoor, hoor je alles wel goed?
Als het nodig is kijken we ook naar een hoortoestel.
 
De logopedist wordt ook ingeschakeld bij problemen
met eten en drinken (verslikken, problemen met kauwen).
 

Laatste zorg

(palliatieve zorg)

Ook bij Zideris komt het voor dat een cliënt dood gaat
aan een ongeneeslijke ziekte of van ouderdom
Dan is het fijn als je weet dat je daar goed bij wordt begeleid.
Dat we weten wat jij wilt.
Wat er (nog) mogelijk is en dat er naar jouw familieleden wordt geluisterd.
 
Palliatieve zorg is alle zorg die erop is gericht
om een persoon met een levensbedreigende ziekte
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.
En om de naasten te begeleiden.
 
De AVG-artsen en praktijkverpleegkundige/palliatief consulent zorgen voor de palliatieve zorg.