Als je met andere mensen in één huis woont of met elkaar samenwerkt,

heb je vaak met elkaar te maken.
Vaak gaat samen optrekken heel goed,
maar soms is afspraken maken met elkaar niet zo makkelijk.
 
Het is belangrijk dat je daar elkaar praat over het wonen in een groep.
Dan kan iedereen gelukkig zijn in de groep
en heeft iedereen invloed op zijn of haar eigen leven, óók in groepsverband.
Huiskameroverleg én de invloed van een Cliëntenraad
bieden jou mogelijkheden om die invloed te hebben.
 
De Cliëntenraad Zideris - Veenendaal bespreekt dingen
die met de cliënten van Zideris Veenendaal te maken hebben.
De raad praat met de lokale clustermanager van Zideris.
Ze praten bijvoorbeeld over financiële zaken, gezondheid en hygiëne,
huisregels, huisvesting en klachten, ontspanning, veiligheid en voeding.
 
De Cliëntenraad is er ook voor ambulante cliënten van Zideris Veenendaal.
 
Voor contact met de cliëntenraad kun je een mail sturen naar cliëntenraad@zideris.nl. Zet er wel even bij dat het om Zideris Veenendaal gaat.

Samenstelling Cliëntenraad Zideris Veenendaal

In de Cliëntenraad Veenendaal zitten cliënten en bewoners,

en familieleden van cliënten.

De cliëntenraad Veenendaal is in oprichting. Daarom zie je hieronder geen foto's.

Voorzitter            

 

 

Vergaderschema Cliëntenraad Veenendaal

De Cliëntenraad Veenendaal komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar,
De vergadering is opgedeeld in twee delen: 1 deel mét en 1 deel zonder clustermanager.
De agenda wordt bepaald met onder andere punten vanuit:
  • ingekomen stukken en vragen
  • eigen overleg
  • vorige vergaderingen