Als je met andere mensen in één huis woont of met elkaar samenwerkt,

heb je vaak met elkaar te maken.
Vaak gaat samen optrekken heel goed,
maar soms is afspraken maken met elkaar niet zo makkelijk.
 
Het is belangrijk dat je daar elkaar praat over het wonen in een groep.
Dan kan iedereen gelukkig zijn in de groep
en heeft iedereen invloed op zijn of haar eigen leven, óók in groepsverband.
Huiskameroverleg én de invloed van een Cliëntenraad
bieden jou mogelijkheden om die invloed te hebben.
 
De Cliëntenraad Zideris - Veenendaal bespreekt dingen
die met de cliënten van Zideris Veenendaal te maken hebben.
De raad praat met de lokale clustermanager van Zideris.
Ze praten bijvoorbeeld over financiële zaken, gezondheid en hygiëne,
huisregels, huisvesting en klachten, ontspanning, veiligheid en voeding.
 
De Cliëntenraad is er ook voor ambulante cliënten van Zideris Veenendaal.
 
Voor contact met de cliëntenraad kun je een mail sturen naar cliëntenraad@zideris.nl. Zet er wel even bij dat het om Zideris Veenendaal gaat.

Samenstelling Cliëntenraad Zideris Veenendaal

In de Cliëntenraad Veenendaal zitten cliënten en familieleden van cliënten.

 

 

André Hokke

Hollandia 0

Cees Beijer

Hollandia 1

Willem Top

Weverij 21a

Lille Vreeman

Voorzitter

 

Cor Hazeleger

Ambulant

 

 

Vergaderschema Cliëntenraad Veenendaal 2019

Dinsdag 5 februari
DInsdag 19 maart
Dinsdag 11 juni
Dinsdag 17 september
Dinsdag 12 november

 

De Cliëntenraad Veenendaal komt vijf keer per jaar bij elkaar,
De agenda wordt bepaald met onder andere punten vanuit:
  • ingekomen stukken en vragen vanuit het cluster
  • huiskameroverleg
  • eigen overleg
  • centrale cliëntenraad Zideris