Als je met andere mensen in één huis woont of met elkaar samenwerkt,

heb je vaak met elkaar te maken.
Vaak gaat samen optrekken heel goed,
maar soms is afspraken maken met elkaar niet zo makkelijk.
 
Het is belangrijk dat je daar elkaar praat over het wonen in een groep.
Dan kan iedereen gelukkig zijn in de groep
en heeft iedereen invloed op zijn of haar eigen leven, óók in groepsverband.
Huiskameroverleg én de invloed van een Cliëntenraad
bieden jou mogelijkheden om die invloed te hebben.
 
De Cliëntenraad Zideris - Rhenen bespreekt dingen
die met de cliënten van Zideris Rhenen te maken hebben.
De raad praat met de lokale clustermanager van Zideris.
Ze praten bijvoorbeeld over financiële zaken, gezondheid en hygiëne,
huisregels, huisvesting en klachten, ontspanning, veiligheid en voeding.
 
De Cliëntenraad is er ook voor ambulante cliënten van Zideris Rhenen.
 
Voor contact met de cliëntenraad kun je een mail sturen naar cliëntenraad@zideris.nl. Zet er wel even bij dat het om Zideris Rhenen gaat.

Samenstelling Cliëntenraad Zideris Rhenen

In de Cliëntenraad Rhenen zitten cliënten en bewoners,

en familieleden van cliënten.

 
Nellie Dirks Voorzitter Lex van Mourik Carla de Ridder Marco de Pijper Pieter Visser    

 

 

Vergaderschema Cliëntenraad Rhenen

De Cliëntenraad Rhenen komt vier keer per jaar bij elkaar.
 
In 2018 vergadert de cliëntenraad op de volgende data:
12 februari
28 mei
27 augustus
3 december

 

De agenda wordt bepaald met onder andere punten vanuit:
  • ingekomen stukken en vragen
  • eigen overleg
  • vorige vergaderingen