Als je met andere mensen in één huis woont of met elkaar samenwerkt,

heb je vaak met elkaar te maken.
Vaak gaat samen optrekken heel goed,
maar soms is afspraken maken met elkaar niet zo makkelijk.
 
Het is belangrijk dat je daar elkaar praat over het wonen in een groep.
Dan kan iedereen gelukkig zijn in de groep
en heeft iedereen invloed op zijn of haar eigen leven, óók in groepsverband.
Huiskameroverleg én de invloed van een Cliëntenraad
bieden jou mogelijkheden om die invloed te hebben.
 
De Cliëntenraad Zideris - De Ronde Venen bespreekt dingen
die met de cliënten van Zideris De Ronde Venen te maken hebben.
De raad praat met de lokale clustermanager van Zideris.
Ze praten bijvoorbeeld over financiële zaken, gezondheid en hygiëne,
huisregels, huisvesting en klachten, ontspanning, veiligheid en voeding.
 
De Cliëntenraad is er ook voor ambulante cliënten van Zideris De Ronde Venen.
 
Voor contact met de cliëntenraad kun je een mail sturen naar cliëntenraad@zideris.nl. Zet er wel even bij dat het om Zideris De Ronde Venen gaat.

Samenstelling Cliëntenraad Zideris De Ronde Venen

In de Cliëntenraad De Ronde Venen zitten cliënten en bewoners,
en familieleden van cliënten. In de cliëntenraad zitten Thierry Appelman, Arno de Boer, Charlois Matir, Marion van Wijngaarden, Brunie Ponsen, Ria Matthiessen, Lonneke Boekel en Adrie Sloesarwij.

 

 

 

 

 

Thierry Appelman

Voorzitter vergadering

Arno de Boer Charlois Matir Marion van Wijngaarden Brunie Ponsen

Ria Matthiessen

Lonneke Boekel

Cliëntcoach

   

 

 

Vergaderschema Cliëntenraad De Ronde Venen

De Cliëntenraad De Ronde Venen komt vijf keer per jaar bij elkaar,
De vergadering is opgedeeld in twee delen: 1 deel mét en 1 deel zonder clustermanager.
De agenda wordt bepaald met onder andere punten vanuit:
  • ingekomen stukken en vragen
  • eigen overleg
  • vorige vergaderingen
 
Vergaderdata 2018
21 februari
25 april
27 juni
12 september
21 november