We willen graag dat alle mensen die we ondersteunen het fijn hebben bij ons. Het is dus heel belangrijk dat jouw stem gehoord wordt. Daarvoor zijn er bij Zideris de lokale en de centrale cliëntenraad.

Meebeslissen is belangrijk

In de woon- en werkbijeenkomsten die we organiseren kun je jouw mening laten horen. Om zeker te weten dat we jouw belangen in de hele organisatie goed behartigen, hebben we verschillende cliëntenraden bij Zideris. In een cliëntenraad zitten een aantal mensen die ondersteuning van ons krijgen, maar ook hun familieleden. Ze praten samen over verschillende onderwerpen die hun aangaan. Zo weet iedereen binnen Zideris wat er gebeurt in de organisatie, en kunnen de mensen die wij ondersteunen ook hun zegje doen over die ontwikkelingen.

Lokale en centrale cliëntenraad

Binnen Zideris hebben we verschillende cliëntenraden. De lokale cliëntenraden bespreken dingen die met een specifieke locatie te maken hebben. Deze lokale cliëntenraden praten hierover met de lokale clustermanager van Zideris. Dit zijn onze lokale cliëntenraden:

  • Cliëntenraad De Bilt
  • Cliëntenraad De Ronde Venen/Uithoorn
  • Cliëntenraad Epe
  • Cliëntenraad Rhenen
  • Cliëntenraad Veenendaal
  • Cliëntenraad Wageningen
  • Cliëntenraad Zeist

Naast de lokale cliëntenraden hebben we ook een centrale cliëntenraad binnen Zideris. Die bestaat uit een afvaardiging van mensen die in alle lokale cliëntenraden zitten. Deze raad praat met de organisatie over onderwerpen die over de hele organisatie gaan.

Centrale cliëntenraad
Waarnemend Voorzitter: Ingrid Verlaan
  cliëntenraad@zideris.nl


Lid worden van de cliëntenraad

Als je ondersteuning van ons krijgt, kun je ook lid worden van een lokale cliëntenraad. Ook ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen lid worden. Wil jij lid worden van een cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar de cliëntenraad.

Milou was er bij....
Ieder jaar wordt er een inspiratiedag georganiseerd. Zideris vlogster Milou was er dit jaar bij. Ze vertelt over de cliëntenraad en laat verschillende zorgtechnologieën, zoals de CRDL, zien. Ze doet zelfs even een dansje met zorgrobot Zora. Kijk je mee?