DE OPBOUW

De Opbouw is een landelijke stichting en bestaat uit verschillende zorgorganisaties. De VVT, Prinsenstichting en Zideris. De laatste twee zorgorganisaties bieden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De VVT is gespecialiseerd in de ouderenzorg.

Vanuit de overtuiging dat iedereen er toe doet, zet De Opbouw zich elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. De gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. De Opbouw zet haar kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens.

De Opbouw werkt regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Het BGO (bestuurs-en groepsondersteuning) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van ICT, Innovatie, HR en Bouw & Vastgoed.                                                                                                           

Organisatie

De Opbouw wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De stichting heeft inspirerende directeuren nodig die een voortrekkersrol spelen en leiderschap tonen bij het vormgeven aan een toekomstbestendige organisatie, zodat De Opbouw haar zorg- en dienstverlening kan blijven bieden en kan bijdragen aan welbevinden en zingeving voor kwetsbare mensen vanuit wederkerigheid in een open gemeenschap. Directeuren bij De Opbouw weten dan ook te verbinden, aan te spreken, ruimte te laten voor initiatieven en innovatie, belemmeringen weg te nemen, reflectie en tegenspraak te organiseren en staan schouder aan schouder voor het beste resultaat voor de zorg.

De drie directeuren van De Opbouw zijn in collegiaal verband zowel verantwoordelijk voor het integraal management en opgaven van de betreffende zorgorganisatie als ook voor de samenhang van de opgaven van de zorggroep De Opbouw als geheel.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: www.opbouw.nl

 

DIRECTEUR ZORGORGANISATIE-GEHANDICAPTENZORG (ZIDERIS)

Wegens het aankomende vertrek de directeur is De Opbouw op zoek naar een Directeur Zorgorganisatie-Gehandicaptenzorg (Zideris).

U bent een betrokken verbinder met een heldere visie op de gehandicaptenzorg. U krijgt energie van de veranderingsprocessen in de samenleving en u bent in staat om op natuurlijke en passievolle wijze als inhoudelijk boegbeeld de ambities van De Opbouw uit te dragen en op inspirerende wijze verbindingen te leggen met andere organisaties in het zorgnetwerk.

U maakt deel uit van de Directieraad, samen met de directeuren van de andere zorgorganisaties, de groepscontroller en de kwartiermaker Bestuurs- en Groepsondersteuning (BGO). Onlangs is er een nieuw bedrijfsplan vastgesteld waarmee actief wordt ingezet op een gezamenlijk verandertraject ‘Samen Merkbaar Beter’.

U legt verantwoording af over strategie en uitvoering aan de Raad van Bestuur van De Opbouw. U werkt constructief samen met de collega’s in de Directieraad alsmede met de businesscontroller. U draagt actief bij en u bent mede verantwoordelijk voor de strategische koers en samenhang van De Opbouw.

Resultaatgebieden algemeen:

 • Samen met de collega directeuren levert en versterkt u de integrale zorg- en dienstverlening rondom de cliënten/bewoners en bent u mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde strategische koers, de kaders en uitgangspunten.
 • U bent verantwoordelijk voor een, nader in overleg vast te stellen, groepsbrede portefeuille. U wordt hierbij ondersteund door professionals vanuit het BGO.
 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van de zorg- dienstverlening van de betreffende zorgorganisatie (ouderenzorg) in een goede bedrijfsvoering.
 • U bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van contacten met externe (keten)partners, financiers, adviseurs, leveranciers en (gemeentelijke) overheden.
 • U bent de verbinder van alle beschikbare expertise op gebied van bedrijfsvoering en control, vaktechnische kwaliteitsontwikkeling en innovaties om de grote strategische vraagstukken aan te gaan, meer specifiek de flexibele en efficiënte inzet van beschikbaar arbeidspotentieel en nieuwe deskundigheidsmix.

Specifieke opgave Directeur Zorgorganisatie-Gehandicaptenzorg (Zideris)

Zideris is een zorgorganisatie die gehandicaptenzorg biedt in de provincies Utrecht, Gelderland en voor een klein deel in Noord Holland. Zideris heeft een begin gemaakt met de meerjarenstrategie “Eigenzinnig verbonden” met doelen als geplande groei, het maken van verbindingen met de samenleving en het bieden van uitstekende huisvesting. Zideris werkt vanuit de grondhouding gentle teaching, waarin een warme, respectvolle relatie met de cliënten voorop staat.

De hoofdlocatie van Zideris staat in Rhenen, aan de voet van de Grebbeberg. Kengetallen van 2019: omzet € 50 miljoen, 750 medewerkers, 350 vrijwilligers, 470 intramurale cliënten, 150 extramurale cliënten, 45 locaties en 68 zorgteams in 9 clusters.

Specifieke uitdagingen voor Zideris:

 • De langdurige zorg voor mensen met een beperking, zowel inhoudelijk als technologisch en bedrijfsmatig, blijven ontwikkelen en innoveren, tegen de achtergrond van de huidige problematiek waarvoor de zorgsector zich gesteld ziet.
 • Bijdragen aan het verder uitwerken en aanscherpen van de meerjarenstrategie met daarin als uitgangspunt de (door)ontwikkeling van zelforganisatie.
 • Zorg dragen voor de doorontwikkeling van de (financiële) bedrijfsvoering, binnen een organisatiemodel van zelforganisatie.
 • Bouwen aan resultaat verantwoordelijke clusters, zowel binnen de primaire als secundaire processen.
 • Leiding geven aan een stevig cultuurveranderingsproces, met als hoofddoel het borgen van eigenaarschap en professioneel leiderschap in houding en gedrag.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op academisch niveau, aangevuld met een relevante managementopleiding.
 • Ruime directie ervaring, tevens ervaring met leiderschap in grotere organisaties.
 • Aantoonbare ervaring met complexe verandertrajecten in relatie tot vernieuwing en innovatie van- en in de (gehandicapten)zorg alsmede met organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.
 • Strategische blik, in staat om actuele ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie.
 • Coachende en reflectieve stijl van leiderschap, ervaring in het werken met professionals/resultaat verantwoordelijk teams en het verder ontwikkelen hiervan.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.
 • Uitstekende capaciteiten als netwerker.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Transparante, toegankelijke teamspeler met verbindend vermogen, dienstbaar aan het organisatiebelang.
 • Resultaatgericht, staat stevig in de schoenen, besluitvaardig, ondernemend en innovatief.
 • Is voor collega’s een stuwende kracht en stimuleert medewerkers tot het leveren van individuele en gezamenlijke prestaties.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.
 • Beschikt over humor en relativeringsvermogen, weet rust en overzicht te bewaren in hectische situaties.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de cao Gehandicaptenzorg.

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In de procedure kan tevens gebruik gemaakt worden van een:

 • (ontwikkel) Assessment
 • Referentiecheck

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:

Frank ten Oever, Partner

Stephanie van Houtert, Personal Assistant

T: 0850 – 734 705