De overheid heeft 15 maart 2020 verregaande maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Hieronder staan onze nieuwste maatregelen. Deze gelden tot en met 28 april.

Wij nemen deze maatregelen voor de bescherming van onze cliënten en medewerkers. Met de maatregelen proberen wij zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

Wij gaan daarom alle sociale contacten zoveel mogelijk beperken. Dit geldt voor cliënten, familie/verwachten, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.

Bezoek aan locaties

 • Wij sluiten onze locaties. Dit betekent dat bezoek van familie, vrienden, vrijwilligers en bekenden aan de woonlocaties van cliënten niet toegestaan zijn tot en met 28 april. Andersom geldt het ook: cliënten mogen niet op bezoek bij familie, vrienden ect.
  *(Externe) hulpverleners worden ingeschakeld in geval van urgentie.
 • Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen. Leveranciers van medicatie en voedingsmiddelen blijven welkom, maar leveren zo veel mogelijk hun goederen bij de deur af.

Dagbesteding

 • Alle interne en externe dagbestedingen, ook de participerende dagbestedingen, worden per direct gesloten tot en met in ieder geval 28 april. Op de woonlocaties wordt zoveel mogelijk kleinschalig een ‘zinvolle dag op locatie’ geboden.
 • Cliënten die een betaalde baan hebben volgen de richtlijnen van het RIVM: blijf thuis bij klachten en werk zoveel mogelijk thuis.
 • Medewerkers van de dagbestedingen worden ingezet op de woningen. Hierbij wordt zoveel mogelijk een vaste woonlocatie aangewezen om een kruisbestuiving te voorkomen.

Ambulante begeleiding

 • In het kader van sociale contacten beperken vinden er geen fysieke contactmomenten meer plaats, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Al het contact gaat vanaf nu telefonisch of per beeldbellen.
 • Als een ambulante cliënt ziek is en/of klachten vertoont geldt dat hij/zij thuisblijft en wordt doorverwezen naar de behandeld arts. De ambulant begeleider gaat dan niet op bezoek.

Behandelingen

 • Alle fysieke behandelingen worden gestopt. Alleen urgente behandelingen gaan door. De andere behandelingen vinden digitaal/telefonisch plaats.

Wij realiseren ons dat deze besluiten ingrijpend zijn, voor cliënten en familie. We hanteren geen makkelijke, maar wel een heldere lijn die geldt voor iedereen. Uiteraard denken we mee om voor specifieke kwetsbare cliënten op maat met elkaar een oplossing te vinden.

Hygiënemaatregelen

Wat doen wij zoal?

We attenderen onze medewerkers, vrijwilligers en verwanten op de noodzaak om hygiëneaspecten in acht te nemen, zoals:

 • regelmatig handen wassen (minimaal 30 seconden) met zeep
 • hoesten en/of niezen in de elleboogholte
 • gebruik van papieren zakdoeken
 • géén hand geven / géén drie zoenen of knuffelen

 

Vragen?
Heeft u vragen over het coronavirus dan kunt u veel én actuele informatie vinden op de website van de RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of bel 0800-1351 (tussen 8:00 en 20:00 uur). Of stuur een e-mail naar corona@zideris.nl