Kwaliteit van zorg

Wij willen onze cliënten de beste zorg leveren die mogelijk is.
Daarom werken we steeds aan onze kwaliteiten.
 

HKZ-gecertificeerd

Sinds december 2007 beschikt Zideris over het HKZ-certificaat.
Deze certificering laat zien dat
  • we de zaken goed op orde hebben,
  • dat onze cliënten centraal staan,
  • en we voortdurend en systematisch werken aan verbetering
    van onze zorg- en dienstverlening.
Zideris wordt elk jaar opnieuw getest
door een onafhankelijk auditbureau.
Het auditbureau checkt of Zideris aan de hoge normen voldoet.
Pas als je aan de normen voldoet,
krijg je een certificaat.

Interne audits

Zideris heeft ook een eigen intern auditteam.
Dit team bestaat uit medewerkers uit allerlei lagen en afdelingen van Zideris.
Twee keer per jaar voert het auditteam audits uit binnen de organisatie.
 
De auditoren praten met medewerkers
of we de gemaakte afspraken bijvoorbeeld wel nakomen,
en of die afspraken wel werken in de dagelijkse praktijk.
Bereiken die afspraken wel de gewenste resultaten?
 
De resultaten leveren vaak waardevolle verbeterpunten op voor iedereen.