Ik ben cliënt van Zideris (of -vertegenwoordiger)

en ik heb een vraag / klacht

Wat vervelend dat je een klacht hebt.
Maar wel goed dat je ons erover informeert.
Blijf niet zitten met je klacht, of met je vraag.
Zideris wil je graag helpen.

 

Vertel over dingen die je niet fijn vindt,
want dat helpt. Samen komen we er wel uit!

Waar gaat je klacht of vraag over?

Ben je het niet eens met het indicatiebesluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)? Dan kun je bezwaar maken bij het CIZ.

 

> Ga naar de internetpagina van het CiZ (andere website)

 

Heb je klachten over vrijheidsbeperkende maatregelen die worden gebruikt?
Hierover zijn afspraken gemaakt in de wet.
De klachtencommissie van Stichting De Opbouw
helpt bij klachten over vrijheidsbeperkende maatregelen.
 

> Lees de folder 'Wat te doen met een klacht?' van De Opbouw
De klachtenfolder wordt op dit moment herschreven. Heb je een klacht, dan kun je contact opnemen met De Opbouw.

> Stuur een e-mail naar de De Opbouw
> Telefoonnummer De Opbouw: 030-2549642

 

Zideris wil graag haar zorg verbeteren!
Verschillende medewerkers helpen je graag een klacht te uiten
via de interne klachtenregeling van Zideris.

 

> Neem contact op om een klacht te melden

 

 

Gaat je klacht over ongewenste seksuele omgangsvormen?
Zideris heeft hiervoor een apart meldpunt.

 

> Stuur een e-mail naar het meldpunt 

 

 

Steef Niels is een man die naar jou luistert.
Steef Niels is niet partijdig,
dat betekent dat hij geen kant kiest.
 
Als je wilt praten over vertrouwelijke zaken
kun je terecht bij Steef Niels.
Hij is de vertrouwenspersoon
voor cliënten en –vertegenwoordigers van Zideris.
> Je kunt Steef Niels ook bellen op telefoonnummer 06 23 12 00 40
 

Meer informatie

> Lees de folder ‘Niet tevreden? Laat het ons weten!’ van Zideris
De oude klachtenregeling van Zideris is per 1 janauri 2017 vervallen.Hier komt binnenkort de nieuwe klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Tot die tijd kan voor vragen over het indienen of de afhandeling van een klacht contact worden opgenomen met de klachtenfunctionarissen:
Mirjam van Buuren: 088-5132563 of m.vanbuuren@zideris.nl of Heleen van de Pijpekamp: 088-5132572 / 06-23367217 of h.vandepijpekamp@zideris.nl
 

> Lees de folder van de Klachtencommissie van Stichting De Opbouw
De klachtenfolder wordt op dit moment herschreven. Heb je een klacht, dan kun je contact opnemen met De Opbouw.