Marijke Alleman is één van de Veiligheidscoördinatoren binnen Zideris. Zij vertelt over haar taken en werkzaamheden.

“Sinds een jaar ben ik naast mijn functie als Persoonlijk Begeleider, Veiligheidscoördinator voor vier locaties van Zideris in gemeente De Ronde Venen. Dit zijn drie woonlocaties (Proostdijstraat, Molenwiek en Verfmolen) en  dagbestedingslocatie Windmolen", vertelt Marijke Alleman (zie foto) enthousiast.

“Drie keer per jaar schuif ik aan bij een overleg met alle Veiligheidscoördinatoren van Zideris. Hierbij zijn ook de manager Facilitaire Zaken en Huisvestiging, Wim Schimmel, en Preventiedeskundige Els Roodbeen, aanwezig. Tijdens deze overleggen worden de werkwijzen en veiligheidsprocedures binnen Zideris besproken. Elke Veiligheidscoördinator heeft als taak deze informatie te delen met zijn of haar collega's.

Na dit overleg sluit ik altijd fysiek aan bij de teamvergaderingen. Zo kan ik direct mijn collega's informeren en verdere toelichting geven op specifieke onderwerpen. Ook beantwoord ik vragen van collega’s. Zij stellen bijvoorbeeld vragen over brandveiligheid van de appartementen waar de cliënten wonen. Het komt ook voor dat ze bepaalde knelpunten willen bespreken. Als dat nodig is, overleg ik met de clustermanager. Bijvoorbeeld als ik het antwoord op een bepaalde vraag op dat moment niet weet of als er vervolgstappen genomen moeten worden.

Ook regel ik jaarlijks de ontruimingsoefeningen met bewoners en BHV-trainingen voor medewerkers. Deze worden beiden verzorgd door de BHV Centrale. Het is van belang dat bewoners naar de ontmoetingsplek lopen en collega’s handelen zoals van hen verwacht mag worden. En ook dat collega’s begrijpen of ze het goed hebben gedaan. De medewerker van de BHV centrale die dit verzorgt geeft feedback over hoe er gehandeld is. Ook geeft hij aan waar het beter kan. Tot slot: elke maand vullen collega’s op de vier locaties een veiligheidsronde in. Dit is een checklist met allemaal vragen over de (brand)veiligheid van het gebouw. Deze lees ik elke maand na en als dat nodig is zet ik acties uit."